Trenčiansky kraj chce vybudovať ďalší úsek cyklotrasy na hornej Nitre

Cyklotrasa bude viesť od Partizánskeho po Zemianske Kostoľany a plánuje sa vybudovať z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Cieľom projektu je najmä zvýšenie atraktívnosti a kapacity cyklistickej dopravy. „Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy spájajúcej sedem miest a obcí a ich osem katastrálnych území – Partizánske, Malé Uherce, Malé Kršteňany, Veľké Uherce, Pažiť, Čereňany, Chalmová a Bystričany, v celkovej dĺžke 10,399 kilometra,“ informovala krajská samospráva.

Cyklotrasa bude na začiatku a na konci cyklistického úseku pripojená na ďalšie samostatné úseky.

Úsek sa začína na ceste Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorá je situovaná v berme rieky Nitra. Tá podjazdom križuje železničnú trať Chynorany – Prievidza a končí sa pri termálnom kúpalisku v Chalmovej. Súčasťou objektu bude aj automatický sčítač cyklistov. Ten bude fungovať vo forme senzora a bude zabudovaný do povrchu vozovky. Pribudne i drobná architektúra a odpočívadlo pre cyklistov.

Celkové náklady na vybudovanie cyklistickej trasy odhadol TSK na 2 237 760 eur a nenávratný finančný príspevok (NFP) bude žiadať vo výške 2 125 872 eur.

Podanie žiadosti odobrili krajskí poslanci na rokovaní tento týždeň. Z finančného príspevku bude krajská samospráva financovať i prvý úsek hornonitrianskej cyklotrasy z centra Partizánskeho do mestskej časti Šimonovany v celkovej sume 1 083 549,89 eura, NFP jej riadiaci orgán schválil vo výške 1 029 372,40 eura.

Televízia Nitrička

Forgot Password