Transfúzna služba vyzýva k darovaniu krvi. Pacienti ju stále potrebujú

Pred štandardným postupom sa u darcu zisťuje cestovateľská anamnéza, možnosť prenosu koronavírusu a predchádzajúce ochorenia.

Národná transfúzna služba SR eviduje v ostatnom čase značný pokles darcov krvi. To sa odráža aj na znížených zásobách krvných prípravkov. „Aj napriek pandémii spôsobenej koranavírusom sú v nemocniciach na území Slovenskej republiky akútni pacienti, ktorí potrebujú naďalej k svojej liečbe krv,“ upozorňuje NTS. Krv sa nedá chemicky vyrobiť a získať ju je možné iba od dobrovoľných darcov.

„Vyzývame preto ľudí, aby sa nebáli, prišli darovať krv a pomohli tak zachraňovať ľudské životy,“ dodáva NTS.

Na všetkých pracoviskách transfúznej služby sú sprísnené hygienické pravidlá a preventívne opatrenia. Vstupovať môžete iba s rúškom na tvári alebo jeho náhradou. Dezinfekcia rúk, zmeranie telesnej teploty a vyplnenie checklistu je povinné.

Krv môžete darovať za určitých podmienok:

  • ak ste neboli posledných 14 dní v zahraničí,
  • neboli ste posledných 14 dní s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, je v karanténe alebo sa u nej prejavili príznaky respiračného ochorenia či ochorenia COVID-19,
  • ak nemáte alebo ste za posledných 14 dní nemali niektoré z príznakov respiračného a iného ochorenia: suchý kašeľ, dýchavičnosť, zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť krku, hlavy, svalov, hnačku alebo zvracanie,
  • ak ste navštívili mimoeurópsku krajinu nemôžete darovať krv 28 dní po opustení danej krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu aj iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV…),
  • ak ste prekonali infekciu spôsobenú koronavírusom alebo akúkoľvek infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc a neboli ste testovaní na koronavírus (nebola potvrdená negativita koronavírusovej infekcie), nemôžete darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby),
  • ak ste boli v styku s chorým človekom nakazeným koronavírusom, nemôžete darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým,
  • ak pracujete alebo bývate v zahraničí a denne prechádzate cez slovenské hranice, do odvolania ste vyradený z darovania krvi a jej zložiek.
Transfúzna stanica sa nachádza v areáli FN Nitra. Vstup zo Špitálskej ulice je v súčasnosti uzavretý. Do areálu je možné vchádzať z Rázusovej ulice. (zdroj: google.com/maps)

Až po overení uvedených podmienok darca absolvuje štandardný proces, ktorý predchádza darovaniu krvi. Vyplní Dotazník darcu krvi, absolvuje predodberové vyšetrenie, vyšetrenie lekárom a samotné darovanie krvi.

„V prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37 °C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali,“ zdôrazňuje NTS.

NTS na všetkých svojich pracoviskách zavádza možnosť objednať sa na presný čas: „Týmto opatrením sa snažíme minimalizovať veľkú koncentráciu ľudí v priestore“.

Ak chcete darovať krv, môžete sa objednať počas pracovných dní v čase od 7.00 do 17.00 hod. V Nitrianskom kraji sú k dispozícii dve transfúzne stanice. Telefónne číslo pre Nitru je 0910 836 678, pre Nové Zámky 035 6912 250. Krv je možné darovať v pondelok – piatok počas odberových hodín, ktoré sú od 7.00 do 14.00 hod s výnimkou utorka, kedy je možné prísť darovať krv od 7.00 hod do 17.00 hod.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password