Topoľovú alej pri rieke nahradí nová výsadba. Pôvodnú nevyhnutne preriedia

Pribudnú tu desiatky stromov, ktoré nahradia pôvodné dreviny. Ich výrub je z bezpečnostného hľadiska nevyhnutný.

zdroj foto: mesto Nitra

Topole popri rieke Nitre predstavujú bezpečnostné riziko pre zdravie a životy ľudí. Vyplýva to z odborného arboristického posudku, ktorý si dal vypracovať Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Stromy stoja na pozemkoch vodohospodárov, tí si dali posudok vypracovať po minuloročnej tragickej smrti 14-ročného chlapca, na ktorého spadol jeden zo stromov.

Dreviny sú podľa informácií z nitrianskeho mestského úradu na konci životnosti a musia byť vyrúbané.

zdroj foto: mesto Nitra

Výrub sa týka topoľov na 2 úsekoch, a to na strane mestského parku od Vodnej smerom k hydrocentrále a na strane Párovských lúk od Vodnej smerom k bývalému zelokvetu. Podľa názoru odborníka majú stromy okolo 80 rokov, minimálne 20 rokov sú teda po životnosti. „Je našou zákonnou povinnosťou odstraňovať prekážky z okolia vodného toku, ktoré by v prípade spadnutého stromu mohli spôsobiť záplavy, poškodenie majetku, ale žiaľ, tak, ako to bolo minulý rok, aj smrť nevinného človeka. V tejto súvislosti môžeme konštatovať, že tieto stromy predstavujú značné riziko,“ povedal hovorca SVP Marián Bocák.

Vyrúbané dreviny nahradí nová výsadba.

Vodohospodári ju zabezpečia spolu s mestom Nitra. „Je to prirodzený kolobeh života. Staré stromy dávno prekročili svoju životnosť, predstavujú bezpečnostné riziko a preto musia byť nahradené novými,” povedal primátor Nitry Marek Hattas, ktorý rozhodnutie SVP z tohto dôvodu víta. Ide podľa jeho slov o logické vyústenie stavu stromov okolo rieky a udalostí z posledného roka.

foto: Nitriansky hlásnik

Pribudnú desiatky drevín. Ich výsadba sa podľa odborníkov prejaví o viac ako 10 rokov.

V susedstve parku je v pláne výsadba 70 – 80 topoľov, ktoré majú tvoriť prirodzenú živú stenu medzi parkom a riekou. Pri zelokvete pribudne 40 – 50 nových stromov. „Odbor životného prostredia mesta Nitra odporúča vysadiť rýchlorastúce listnaté druhy štíhlych, stĺpovitých korún, ktoré zmiernia dôsledky výrubu dospelých stromov,“ informuje radnica.

Kontrolou prešli aj lipy.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Arboristi prezreli na hrádzi rieky Nitry aj topole a lipy v Dolných Krškanoch medzi ulicami Biovetská a Krškanská. „O lipovej aleji posudok hovorí ako o hodnotnom krajinnom prvku, ktorý je potrebné zachovať v čo najväčšej miere,“ dodáva radnica. Zo šetkých 110 líp bude ošetrených 16 líp, na výrub sú určené len 3. Takisto 3 lipy budú odstránené neďaleko Univerzitného mosta. V tomto prípade je dôvodom premena na zdieľaný chodník pre chodcov a cyklistov. Po zvýšení pohybu tu mesto chce znížiť riziko prechádzajúcich na minimum.

Arboristickým posúdením na hrádzi rieky Nitray prešlo viac ako 300 stromov, 144 z nich je určených na výrub.

„K ošetreniam a výrubom pristúpi vodohospodársky podnik mimo vegetačného obdobia, teda medzi 1. októbrom a 31. marcom,“ informoval Henrich Varga, odborný poradca pre komunikáciu mestského úradu. Presné termíny zásahov, asanácie a náhradnej výsadby bude informovať mesto spolu s SVP.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password