Topoľovú alej pri rieke nahradí nová výsadba. Vyrúbať ich majú do konca vegetačného obdobia

O výrube stromov sa hovorí už niekoľko mesiacov, no stále nedošlo k realizácii.

Majiteľom topoľov je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a mesto vystupuje len v pozícii orgánu, ktorý povoľuje tento výrub. „Po splnení náležitostí SVP dostal povolenie, takže teraz je čas medzi októbrom a marcom, čo je nevegetačný čas, kedy môžu byť tieto topole vyrúbané,“ informoval hovorca mesta, Tomáš Holúbek.

SVP úspešne ukončil verejné obstarávanie na zhotoviteľa výrubu, ktorý zároveň odkúpi drevo.

Samotný výrub by nemal trvať viac ako dva mesiace a bude realizovaný v období vegetačného pokoja – od októbra do marca. Podnik si dal vyhotoviť aj odborný arboristický posudok, aby sa predišlo tragickým situáciám. „Posudzovaných bolo 300 stromov a z toho viac ako polovica bola určená na výrub. Ďalšie stromy budú odborne ošetrené, no podľa odborného posudku sú stromy viac ako 20 rokov po dobe ich životnosti,“ vyjadril sa hovorca SVP, Marián Bocák.

Po výrube bude nasledovať náhradné vysadenie nových stromov, konkrétne 130 stromov topoľov čiernych.

Podľa mesta majú práve topole čierne tendenciu rýchlo rásť a v krátkom čase by už mohli plniť funkciu vetrolamov.

Viac sa dozviete z nasledujúcej reportáže TV Nitrička https://tvnitricka.sk/topole-maju-vyrubat-do-konca-vegetacneho-obdobia/

Televízia Nitrička

Forgot Password