Topoľčany spustili hlasovanie o verejnoprospešných projektoch z participatívneho rozpočtu

Ako informovala radnica, verejnosť si môže vybrať spomedzi šiestich zámerov.

Svojím hlasom môžu podporiť vydanie knihy príbehov v topoľčianskom nárečí s názvom Žoch plný humoru, realizáciu veľkorozmernej maľby na ulici P. O. Hviezdoslava či vytvorenie oddychovo-náučnej zóny pri fontáne na Kuzmányho ulici. O podporu z participatívneho rozpočtu sa uchádza aj projekt na revitalizáciu sochy sv. Floriána z 18. storočia, vytvorenie multifunkčného priestoru pre celú rodinu, či zámer na skrášlenie oplotenia futbalového štadióna maľbou s názvom Pocta topoľčianskym športovcom.

Ako pripomenul mestský úrad, schválené projekty sa budú realizovať v priebehu roka 2024.

„Participatívny rozpočet predstavuje nástroj, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov Topoľčian do správy a rozvoja mesta. Cieľom je zvýšiť účasť obyvateľov na verejných rozhodnutiach samosprávy a vytvoriť im priestor pre ich aktivity,“ doplnila radnica.

Zdroj foto: topolcany.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password