Topoľčany predávajú historickú budovu Červeného kríža Stummerovej ulici

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom septembrovom zasadnutí schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zároveň stanovili minimálnu kúpnu cenu za budovu s pozemkom vo výške 472.000 eur.

Súťaž sa začala 22. septembra, záujemcovia môžu predložiť svoje ponuky do 14. novembra.

Na základe zákona o ochrane pamiatkového fondu mesto najskôr ponúklo objekt na kúpu Slovenskej republike. Ponuka bola doručená Ministerstvu kultúry SR 24. mája tohto roka, ministerstvo však na ňu nereagovalo. Nehnuteľnosti ponúkla radnica štátu za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 442.000 eur.

Bývalá budova Červeného kríža v Topoľčanoch je nevyužitá od roku 2014 a postupne chátra.

Investíciu potrebnú na rekonštrukciu budovy vyčíslila správa mestských služieb na minimálne milión eur, čo nie je vo finančných možnostiach mesta. Primátorka Alexandra Gieciová uviedla, že za predchádzajúceho vedenia mesta v roku 2016 získala samospráva finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu na rekonštrukciu vo výške zhruba dvoch miliónov eur, projekt sa však nezrealizoval.

Vtedajší primátor Peter Baláž potvrdil, že pre komplikácie mesto zrušilo prebiehajúce verejné obstarávanie. „Na rekonštrukciu nám zostávalo sedem mesiacov, čo bol nereálny termín. Ak by sme ju nestihli urobiť, museli by sme peniaze vrátiť,“ zdôvodnil rozhodnutie mesta vtedajší primátor.

Zdroj foto: Foto: FB Topoľčany – návrat do minulosti

Televízia Nitrička

Forgot Password