Tohtoročnú májku dozdobia deťmi maľované odkazy

Pretrvávajúcu ťažkú situáciu súvisiacu s pandémiou spríjemní obyvateľom mestských častí Klokočina a Čermáň symbolikou stavania mája nitriansky matičný dom. Tradičný máj už po druhý rok nebudú zdobiť deti, naďalej však zostanú súčasťou podujatia Stavanie mája pri Dome Matice slovenskej.

„Deti prehovoria prostredníctvom svojich odkazov. Strom bude tento rok zdobiť veniec, ktorý bol v minulosti súčasťou májky určenej dievčaťu súcemu na vydaj. Deťmi maľované odkazy, folklórne srdcia, nerušene dotvoria celkovú májku. Okoloidúci si tak budú môcť prečítať, čo sebe, ale aj nám všetkým nitrianske deti prajú,“ informovala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre Veronika Bilicová. Stavanie mája sa uskutoční 30. apríla pri matičnom dome.

Stavanie mája je dlhoročnou súčasťou tradičných podujatí Domu Matice slovenskej v Nitre. Jeho neoddeliteľnou časťou je verejnosť, najmä deti z okolitých materských a základných škôl.

Deti sú počas bežnej situácie zámerne vytrhnuté z role pasívneho pozorovateľa a aktívne sa zapájajú do samotnej organizácie. Zdobia májku, prezentujú svoje zručnosti rovesníkom, zúčastňujú sa na tvorivých výtvarných a hudobných dielňach. Tohtoročná májka poďakuje za to, čo nám zima dala, ale rovnako sa zmieri s tým, čo nám zima vzala a privíta nový život jari. Cieľom podujatia je naďalej zachovať jeho tvorivý edukačný rozmer. V tom mu tento rok pomôže spolupráca s detským speváckym zborom Škovránok Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej v Nitre, ktorý vytvoril video približujúce zvyky jari cez regionálne názvy a piesne. „V týždni stavania mája a výtvarného tvorivého procesu sa tak zapojené školy hravou formou oboznámia so slovenskými zvykmi a tradíciami,“ skonštatovala Bilicová.

zdroj foto: matica.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password