Divadelnej Nitre bude dominovať krehkosť. Do tvorby vizuálu sa môže zapojiť každý

Program Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa už od prvého ročníka nesie v znamení konkrétnej témy, vyjadrenej jeho podtitulom. Tou tohtoročnou bude krehkosť/fragility.

Už 31. ročník festivalu Divadelná Nitra sa uskutoční v termíne od 23. do 28. septembra. Jeho podtitul je tradične príležitosťou na rozvíjanie úvah na mnohé spoločensko-politické témy, ktoré odrážajú životný pocit súčasníka, predovšetkým tvorcov umeleckých diel a kultúrnych aktérov.

„V tomto ročníku sa zameriame na všetko, čo môže byť krehké, skrátka na neuveriteľnú krehkosť bytia,“ informovala Nikoleta Kováčová, PR manažérka Asociácie Divadelná Nitra.

A ako to už pri podtituloch Divadelnej Nitry býva, niekedy nadobudnú prekvapivú aktuálnosť. To sa stalo aj v tomto roku – vojna u našich východných susedov, na Ukrajine, po dvoch rokoch pandémie ukázala ďalšie dimenzie krehkosti.

Takto uchopil podtitul aj dvorný grafik festivalu Tomáš Vicen. Práce na grafickej podobe tohtoročnej témy začal s myšlienkou na ekosystém.

„Predstavil som si, ako stačí v celom systéme jedno narušenie a ovplyvní to v plnej miere celok. V pôvodnom scenári tieto myšlienky podnecovali klimatické zmeny a sčasti aj pandémia, ktorá na moment zmrazila ľudstvo, flight-radar ostal prázdny a nastala priam okamžitá náprava: ozdravujúce ticho viditeľné z orbity. Dávalo to istú nádej. Potom nás zasiahla vojna na Ukrajine, ktorá zintenzívnila a rozšírila možnosti čiernych scenárov,“ hovorí Vicen a dodáva, že uhlíková stopa jeho auta vyzerala v pomere k horiacemu mestu alebo zásobníku ropy ako márna snaha.

Balíčky symbolizujú stratu domova (maco, kľúče), hroziaci hladomor (obilie), divokú prírodu, ktorú prezentujú rastliny (rozmarín). Foto: Asociácia Divadelná Nitra

„Zaujali ma evakuačné batohy, ktoré majú ľudia ohrození vojnou pri dverách v príprave na okamžitý útek a stratu všetkého. Nastala potreba vyselektovať nevyhnutné a označiť to za krehké. A tak vznikli vákuovo uzavreté balíčky, určené na zachovanie tohto krehkého,“ vysvetľuje grafik prvý vizuál – vacuum bags.

„Tvorba vizuálu 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra však je len na začiatku, postupne sa budeme stretávať s mnohými ďalšími odkazmi na krehkosť. Zasiahnuť do tohto procesu môžete aj vy. Ak máte námet na veci symbolizujúce krehkosť, ktoré by mohli ďalej rozvíjať tento vizuál, napíšte nám ich, prosím, na mailovú adresu nitrafest@nitrafest.sk a v predmete mailu uveďte: Vizuál,“ dodáva Kováčová.

Televízia Nitrička

Forgot Password