Tohtoročné nominácie Srdce na dlani sú spustené. Ocenenie môžu získať aj dobrovoľníci z Nitrianskeho samosprávneho kraja

Aj tento rok na Slovensku prebehne vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov.

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani je možné zasielať do 10. novembra, a to v rôznych kategóriách spoločenského života: rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania.

„Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu priestor na pomoc iným. Nominácie prijíma už po 12ty raz aj Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré je organizátorom oceňovania v našom kraji,“ uvádza Andrea Hugáňová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných, vykonávané bez nároku na finančnú odmenu.

V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá rekordných 315 platných nominácií, z toho 45 v nitrianskom kraji. „Možnosť každoročne spoznávať výnimočné príbehy ľudí a organizácií, ktoré pozitívne formujú svoje okolie, je pre nás nielen poteším, ale najmä cťou. S veľkým rešpektom preto pristupujeme k príprave národného oceňovania, ktoré v tomto roku po prevzatí štafety po prvýkrát organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vďaka skvelej spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami,“dopĺňa Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Návrh na ocenenie môže podať ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci.

Nomináciu je možné zaslať priamo Nitrianskemu centru dobrovoľníctva do 10. novembra 2022 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk alebo priamo na www.ncdnitra.sk, kde sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky.

Regionálne nominácie/ocenenia vyvrcholia neskôr na celonárodnej úrovni – Dobrovoľník roka 2022.

Televízia Nitrička

Forgot Password