Tip na výlet: Zubria zvernica v Topoľčiankach

Topoľčianky, ktoré sa nachádzajú v okrese Zlaté Moravce, ponúkajú okrem značkového vína aj ďalšie zaujímavosti, ktoré stoja za návštevu. Na svoje si prídu nielen deti, ale aj dospelí.

V dubových lesoch južného Slovenska pri Topoľčiankach je možnosť na vlastné oči vidieť zubra európskeho – najväčšieho európskeho cicavca, príbuzného známejšieho amerického bizóna. Tento umelo vytvorený areál, určený na chov zubra hrivnatého, leží na územiach obcí Hosťovce a Lovce.

Zubor dosahuje dĺžku 2,7 a výšku 1,9 metra a samec môže dosiahnuť hmotnosť až 1500 kilogramov. Dĺžka života je odhadovaná na 30 rokov a zubrí pár má zvyčajne jedno mláďa.

Podľa medzinárodnej dohody sú všetky zubry narodené na Slovensku pomenované menami, ktoré začínajú slabikou Si – napr. Sibirka, Sigmund, Sivko, Silan, Silvo atď.

O výskyte zubra na Slovensku ešte z obdobia 19. storočia svedčia niektoré miestne názvy: Zuberec, Zubrohlava, Zubrá a pod. V červenej knihe ohrozených druhov je hodnotený ako zachránený druh a celosvetovo patrí k prísne chráneným zvieratám. Dnes sa chová najmä v Poľsku, ale aj iných chovných staniciach v celej Európe,“ informuje na svojej stránke Turistické informačné centrum (TIC).

Zubria zvernica v Topoľčiankach bola založená v roku 1958 a jej poslaním bolo prispieť k záchrane Zubra hôrneho pred vyhynutím. V čase vzniku zubrej zvernice žilo na celom svete iba 150 jedincov. Zvernica má rozlohu 140 ha, chovateľský areál má výmeru 27 ha a zostávajúcu časť tvorí ochranné pásmo. Chovná časť je rozdelená na štyri oddelenia a zubry žijú striedavo vo všetkých štyroch častiach.

Pri príležitosti 50. výročia vzniku zvernice bol otvorený Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica, ktorý oboznámi návštevníkov s históriou chovu zubrov v Topoľčiankach, so živočíchmi a rastlinami, ktoré sa tu vyskytujú.

Náučný chodník má dĺžku 2 500 m, nenáročný terén, takže ho môžu pohodlne absolvovať aj menej zdatní návštevníci a deti. Zubria zvernica je v súčasnosti sprístupnená verejnosti počas celého roka. Trasa pre všetky dopravné prostriedky je vyznačená z centra obce Topoľčianky, až po parkovisko v blízkosti vonkajšieho oplotenia zvernice. Po asi 500 m pešej chôdze sa návštevníci dostanú k chovateľskému jadru, kde sa môžu stretnúť so zubrami.

Zdroj: sdetmi.com

Zubry majú v rámci zvernice svoje obľúbené stanovištia. Pri kŕmnych zariadeniach, kde si ich môžu návštevníci pozrieť, sa zdržujú väčšinou iba v čase kŕmenia , ktoré je dvakrát denne. V dopoludňajších hodinách o 9:00 hod. a popoludní o 14:00 hod. Súčasťou každej vstupenky je i brožúra Lesnícky náučný chodník. Deti od 6 do 15 rokov a ZŤP s platným preukazom zaplatia vstupné 1 euro, študenti a dôchodcovia 1,50 a dospelí 2,00 eurá.

Televízia Nitrička

Forgot Password