Tip na výlet: Zoborské jazierko

Na južnom úpätí Zobora v rovnomennej mestskej štvrti Nitry medzi ulicami Pod Zlatým brehom a Jazerná sa nachádza malebné jazierko obkolesené skalami.

Pôvodný žulový lom otvorili v roku 1860 za účelom ťažby kameňa a v roku 1874 mal pomerne veľkú hĺbku. Horská obec Zobor preto vyzvala nájomcu, aby  ho z bezpečnostných dôvodov ohradil. V roku 1871 bol nájomcom lomu Jozef Schmid a spol., ktorý dodával kameň na dláždenie ulíc Nitry či Budapešti. Jozef Morton vyrábal zo žuly kocky, ktorými na prelome 19. a 20. storočia vydláždili časť dnešnej Štefánikovej triedy medzi križovatkou so Štúrovou ulicou po vyústenie Rázusovej ulice, ako aj Špitálsku ulicu.

Sláva zoborského lomu však začala upadať od chvíle, keď sa v ňom objavila podzemná voda.

Situáciu skomplikovala aj tektonická porucha, v ktorej sa objavili bridličnaté horniny – mylonity. Kvalita horniny sa zhoršila natoľko, že ťažba musela byť zastavená. Voda napokon zaliala priestor lomu, čím vzniklo 10 m hlboké jazierko.

„Žuly zo zoborského jazierka patria k vyvretým horninám, ktoré vznikli z roztavenej magmy počas jej chladnutia v zemskej kôre. Tvoria súčasť mohutného telesa, ktoré sa pozdĺž zlomov dostalo k povrchu, kde podľahlo intenzívnemu zvetrávaniu. Výsledkom zvetrávania sú hlinito-kamenité a piesčito-kamenité svahové uloženiny, pripomínajúce krupicu, ktoré miestni obyvatelia nazývajú výstižne „grís“,“ píše sa na stránke mesta.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

Vek zoborských žúl – strednozrnných biotitických granodioritov je približne 290 miliónov rokov, čo zodpovedá mladším prvohorám.

Voľným okom v nich možno rozoznať kremeň, živce a tmavú sľudu. Z iných je najzaujímavejší minerál titanit, ktorý tu skúmal a v roku 1898 opísal významný mineralóg, Dr. Schafarzik. V samotnom jazierku je pomerne slabá vodná vegetácia, no v okrajovej časti plytkého brehu rastie vodná rastlina – červenavec kučeravý, zriedkavejšie rožkatec ponorený. Okolité brehy osídľuje niekoľko močiarnych rastlín, ako napr. pálka širokolistá, dvojzub listnatý, ktorý obľubuje bahnisté brehy vôd.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry

Breh lemuje tiež niekoľko vŕb bielych, ktoré sú pozostatkami niekdajších mohutných starých stromov, z ktorých kedysi odvážlivci skákali do vody jazierka. Svahy starého lomu sú už zväčša zarastené stromami a krami, najmä agátom, trnkami či ružami šípovými, no väčšie zastúpenie tu majú machy či lišajníky.

Televízia Nitrička

Forgot Password