Tip na výlet: Múzeum socializmu a studenej vojny

Sedem metrov pod zemou v obci Alekšince sa ukrýva unikátne múzeum studenej vojny.

Vojenský objekt bol vybudovaný v 60. rokoch 20. storočia. Ide o úkryt proti zbraniam hromadného ničenia, ktorý však nebol postavený pre civilné obyvateľstvo, ale pre veliteľstvo. Pôvodne to bolo podzemné utajené veliteľské stredisko vojsk Varšavskej zmluvy. Úkryt tvorí masívny železobetónový skelet so spleťou chodieb a miestností s rôznym technologickým vybavením, ktorý sa nachádza 7 metrov pod zemou. Ešte i dnes je plne funkčný.

V súčasnej dobe ho spravuje Občianske združenie Knieža, ktoré tu zriadilo unikátne špecializované múzeum mapujúce obdobie slovenských dejín ohraničené rokmi 1948 – 1989.

Zdroj: dromedar.sk

Expozícia tohto múzea sa delí na exteriérovú a interiérovú. V exteriérovej časti sa nachádzajú socialistické sochy, ktoré zdobili námestia slovenských miest a obcí, a tiež vojenskú techniku, ktorá sa používala v časoch studenej vojny. Využívali ju jednotky protivzdušnej obrany a jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Interiérová expozícia sa člení na dve časti. Prvá z nich prezentuje podzemný úkryt a jeho vybavenie.

Nachádza sa tu aj rádiové stredisko, telefónna ústredňa, miestnosť pre spojárov, filtračná, odmorovacia a protihluková jednotka.

Druhá časť interiérovej expozície približuje návštevníkom prostredníctvom exponátov, informačných panelov a audiovizuálnych záznamov atmosféru a charakter studenej vojny. „Chceli by sme tu vytvoriť priestor pre branno-športové hry, aké si pamätá tá generácia, ktorá chodila do škôl v období socializmu,“ povedal Peter Korvín z občianskeho združenia.

Zdroj: dromedar.sk

„Múzeum je svedectvom o našej minulosti a súčasne výstrahou do budúcnosti,“ poznamenal Korvín.

Televízia Nitrička

Forgot Password