Tip na výlet: Kaštieľ Brodzany

História Brodzian a brodzianskeho kaštieľa sú späté so starým šľachtickým rodom Brogyányiovcov.

Prvýkrát sa obec, ako ich rodový majetok, spomína v listine z roku 1293. Brogyányiovci tu vlastnili tri rezidencie a jedna z nich bola kamenná kúria pri kostole, dnešný kaštieľ. Najstaršia písomná správa o ňom pochádza z roku 1495. Pre nedostatok financií museli Brogyányiovci postupne majetky zálohovať, až o všetko nakoniec prišli. Spolumajiteľmi Brodzian sa neskôr stali viaceré šľachtické rodiny, najmä Forgáchovci, ktorí sídlili na hrade Gýmeš. 

V 60. rokoch 17. storočia sa však vlastnícke vzťahy začali meniť.

Bývalé rodové panstvo Brogyányiovcov sa dostalo do rúk Štefana Kvassaya staršieho, ktorý postupne skupoval zálohované majetky Brogyányiovcov. Získal aj zdemolovanú sa kúriu. Pustil sa do rekonštrukcie zruinovanej kúrie, ktorú prestaval na kaštieľ. „Potomkovia žili v Brodzanoch nasledujúcich takmer dvesto rokov. Pre finančné problémy sa však museli svojho sídla vzdať a v polovici štyridsiatych rokov 19. storočia ho  i s celým panstvom predali rakúskemu barónovi Gustávovi Friesenhofovi,“ informuje stránka vypadni.sk.

Zdroj: mapio.net

Kaštieľ, krásna renesančno-baroková stavba, ktorá je obklopená anglickým parkom s potôčikom a cudzokrajnými drevinami, je spätá so spisovateľom, A. S. Puškinom.

V 19. storočí tu sídlila Puškinova švagriná, ktorá hostila aj jeho ženu, deti či iné dôležité osobnosti vtedajšej ruskej literatúry. „Zašlú slávu niekdajšieho kultúrneho a spoločenského centra, ktorým kaštieľ bezpochyby bol, dnes pripomína expozícia Slovanského múzea A. S. Puškina. V rámci tejto expozície sa návštevník dozvie nielen čo-to o živote a diele jedného z najvýznamnejších ruských básnikov a prozaikov všetkých čias, ale i o vplyve jeho tvorby na slovenskú literatúru,“ dodáva portál o cestovaní.

Zdroj: wikipedia.sk

Časť expozície, ktorá je venovaná histórii, približuje atmosféru rodinného sídla so vzťahmi k niektorým predstaviteľom ruskej literatúry či umenia.

Návštevníci tu môžu vidieť krásne dobové salóny majiteľov kaštieľa aj s pôvodným zariadením. Súčasťou múzea je aj historický park, v ktorom možno nájsť aj s portrétne sochy ruských a slovenských spisovateľov.

Televízia Nitrička

Forgot Password