Tip na výlet: Hradisko Krivín

Približne 30 minút od Nitry sa nachádza lokalita Krivín. Skladá z dvoch skalnatých výbežkov – podľa veľkosti pomenovaný Veľký a Malý Krivín.

Hradisko Krivín je prírodná lokalita, ktorá vznikla sopečnou činnosťou. Sú to zalesnené skalné bralá vypínajúce sa nad riekou Hron. Neďaleko sa nachádzajú obce Psiare a Rybník. Nadmorská výška Veľkého Krivína dosahuje 315,9 m n. m. a pri dobrej viditeľnosti je z neho vidieť aj vysielač Zobor v Nitre či masív pohoria Pohronský Inovec.

Územie je nielen prírodne, ale i historicky zaujímavé.

Na Krivíne bolo v minulosti slovanské hradisko, ktorého zvyšky obranných valov sú pozorovateľné aj v súčasnosti. Dá sa predpokladať, že hradisko bolo drevené a malo okrem výhodnej, ťažko prístupnej polohy aj akustickú výhodu – príchod nepriateľa na koňoch bolo počuť už z ďaleka.

Zdroj: beautifulslovakia.sk

Ku Krivínu sa viaže aj ľudová povesť o miestnom zbojníkovi Zlejkovi, ktorý tu vraj mal svoju tajnú a bezpečnú skrýšu.

Jaskyňa, Zlejkova diera, v katastrálnom území Rybník nad Hronom, je dlhá len 3,7 metra, no napriek tomu je mimoriadne hodnotná, pretože ide o zriedkavý typ podzemnej dutiny, ktorý sa nachádza v andezitovej láve.

Podľa výskumníkov ide o pľuzgierovitú dutinu vytvorenú pneumatickou expanziou uvoľňujúcich sa vulkanických plynov a pár. „Svedčí o tom najmä slzovitý tvar dutiny. Nedá sa však úplne vylúčiť ani to, že jaskyňa bola pôvodne tzv. podkôrovou dutinou, ktorá sa vytvorila pod vyklenutou lávovou kôrou po poklesnutí polotekutej lávy. Takéto dutiny sa vytvárajú najmä v miestach vztlaku alebo vlnitého toku lávy,“ píše sa na stránke Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOPSR).

Zdroj: sopsr.sk

Od roku 1993 je Krivín prírodnou rezerváciou a patrí do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy. Oblasť má veľký význam z hľadiska výskytu množstva chránených a ohrozených druhov rastlín či živočíchov.

Zo skalísk Krivína sa otvára krásny výhľad na široké okolie a najmä nádherne sa vlniacu rieku Hron. Pozor treba dávať na okrajové časti brala, ktoré sú strmé a nebezpečné, preto, ak sa sem vyberiete s deťmi, treba byť naozaj opatrní.

Zdroj: hiking.sk

Krivín leží po ľavej strane Hrona a dá sa k nemu dostať z Tlmáč po vyznačenej trase od železničnej stanice, ktorá je vzdialená približne 6 kilometrov. Výstup nie je veľmi náročný a lokalitou prechádza i náučný chodník, ktorý sa začína aj končí v obci Rybník. Ďalšími východiskovými bodmi sú taktiež Psiare či dlhšia trasa z Tekovskej Breznice.

Televízia Nitrička

Forgot Password