Tehotenské sa stáva realitou. Kedy sa začne dávka vyplácať?

Systém nemocenských dávok sa rozširuje o dlho očakávané tehotenské.

Sľuby sa stávajú skutočnosťou. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú minulý týždeň schválila Národná rada SR, poteší tehotné ženy. Zahŕňa totiž novú dávku, ktorej účelom je zabezpečiť tehotnej poistenkyni príjem. Ten má slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. „Nárok na túto dávku budú mať všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO),“ informuje Sociálna poisťovňa (SP).

Nárok na tehotenské vzniká od 13. týždňa tehotenstva.

Podmienkou nároku na novú dávku bude najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského. Žena zároveň musí byť nemocensky poistená aj v čase žiadania o dávku. U SZČO bude rozhodujúce i včasné a správne zaplatenie poisteného. „Špecifikom tejto dávky bude skutočnosť, že Sociálna poisťovňa ju bude poskytovať aj v období, kedy bude poistenkyňa dosahovať príjem alebo poberať iné dávky. Nárok na tehotenské zanikne dňom skončenia tehotenstva,“ priblížila inštitúcia.

Výška dávky bude závisieť od dosiahnutých príjmov poistenkyne.

Aj keď sa bude dávka vypočítavať ako 15 percent z dosiahnutých hrubých príjmov v rozhodujúcom období, ktorým je spravila predchádzajúci kalendárny rok, má svoju minimálnu i maximálnu výšku. V praxi predstavuje v roku 2021 minimálny denný vymeriavací základ 7,18028 eura, čo je 215,50 eur mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 222,60 eur pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci. Maximálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 10,77042 eura, teda 323,20 eur pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 333,90 eur pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.

Tehotenské však dostanú aj poistenkyne, ktoré 13. týždeň tehotenstva dosiahnu pred účinnosťou zákona. Týmto ženám sa dávka bude poskytovať až od 1. apríla 2021.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password