Takmer 900 dobrovoľníkov v Nitre počas minulého roka pomáhalo s viacerými aktivitami

Ročná správa Nitrianskeho centra dobrovoľníctva (NCD) hodnotí rok 2022. Do aktivít sa počas roka zapojilo 891 dobrovoľníkov, z toho 137 bolo nových dobrovoľníkov.

Foto ilustračná: Pixabay.com

„V rámci mapovania neziskových organizácií v Nitrianskom kraji sme oslovili ďalších 20 organizácií, aby sa zapojili a zaregistrovali do našej databázy,“ uvádza NCD, ktoré tak pomohlo už 67 neziskovým organizáciám.

Dobrovoľníci pomáhali individuálne žiakom, seniorom alebo ľuďom v núdzi, ale aj počas podujatia Týždeň dobrovoľníctva.

Zabezpečovali pomoc pre Diecéznu charitu – Útulok pre bezdomovcov, ZSS Kreatív Klasov a útulky pre zvieratá v Nitre v Šali a Topoľčanoch, OZ Podaj mi ruku, Hospic Nitra, Nitriansku komunitnú nadáciu, Budúcnosť, n.o., Čistú Nitru, OZ STORM, OZ Triptych, Divadelnú Nitru či Úniu nevidiacich a slabozrakých.

Špeciálnu dobrovoľnícku pomoc vykonávali po februári 2022 v centre COMIN prichádzajúcim odídencom z Ukrajiny.

Celoročné aktivity NCD priniesli úspechy v ankete Srdce na dlani formou 8 ocenených dobrovoľníkov, 1 subjektu podporujúceho dobrovoľníctvo a 3 najsympatickejších nominácií

Televízia Nitrička

Forgot Password