prax

Záujem študentov SPU o zručnosti potrebné v praxi rastieSprávy

Záujem študentov SPU o zručnosti potrebné v praxi rastie

Fakulta ekonomiky a manažmentu zaradila voliteľný predmet zručnosti pre úspech v praxi do výučby pred štyrmi rokmi.
Prepojenie vedy s praxou ponúka letná škola Viva La Science na SPUSprávy

Prepojenie vedy s praxou ponúka letná škola Viva La Science na SPU

Každodenný život vo vede a výskume, ale aj prepojenie vedy s praxou približuje vysokoškolským študentom biológie a biotechnológií intenzívna mesačná…
UKF vyhovie študentom pedagogických predmetov. Čaká ich viac praxeSprávy

UKF vyhovie študentom pedagogických predmetov. Čaká ich viac praxe

Študenti učiteľských programov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre budú môcť absolvovať prax vo vyššom rozsahu ako doteraz.

Forgot Password