Prepojenie vedy s praxou ponúka letná škola Viva La Science na SPU

Každodenný život vo vede a výskume, ale aj prepojenie vedy s praxou približuje vysokoškolským študentom biológie a biotechnológií intenzívna mesačná letná škola Viva La Science v Nitre s medzinárodnou účasťou.

Šiesty rok ju počas augusta organizuje Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech.

V tomto roku sa prihlásilo 16 študentov zo slovenských vysokých škôl, z krajín V4 a Ukrajiny, informovala o tom koordinátorka projektu Eva Tvrdá z Ústavu biotechnológie FBP.

Študentov čakajú prednášky 25 odborníkov z FBP, Výskumného centra AgroBioTech, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, ako aj expertov z Poľska, Českej republiky a Maďarska. Nebudú chýbať ani workshopy a laboratórna činnosť orientovaná na analytické metódy v biológii, prácu s bunkovými kultúrami, potravinárske technológie, senzoriku, mikrobiologické testy, genetické a imunologické analýzy a iné aspekty biológie, skonštatovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

Tohtoročná letná škola je tematicky zameraná na rastliny.

„Účastníkom ponúkame špecifické témy, ako sú vírusové ochorenia rastlín, environmentálna kontaminácia, potenciál bioaktívnych látok z rastlín pri prevencii onkologických ochorení prsníka či obľúbenú tému rastlinné silice a ich antimikrobiálny účinok,“ povedala Tvrdá.

Program spestria dve exkurzie. V Arboréte Mlyňany budú mať študenti botanicko-fyziologické odborné okienko a v rodinnom vinárstve vo Vrbovom sa zapoja do prác vo vinohrade a v laboratóriu na kontrolu kvality.

Exkurzie budú ukážkou reálneho fungovania vedy v praxi, zdôraznila koordinátorka projektu. Na záver letnej školy budú študenti prezentovať experimentálne výsledky svojich projektov pred odbornou komisiou.

Televízia Nitrička

Forgot Password