Tábor FAJN zasvätí deti do tajov fyziky

Tábor sa koná v priestoroch Fakulty prírodných vied na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

Denný letný Tábor FAJN – Fyzika Ako Ju Nepoznáme tu trvá od 8. do 12. júla.

Ako uviedla Ľubomíra Valovičová z UKF, snahou organizátorov je priblížiť deťom fyziku tak, aby si ju obľúbili.

„Občianske združenie VAU a katedra fyziky UKF v Nitre vytvorili jedinečný tábor, ktorý deťom každoročne ponúkne „kus fyziky“. Témou tohtoročného tábora je prepojenie fyzikálnej oblasti s projektovým manažmentom,“ vysvetlila Valovičová.

Deti sa v tábore naučia riešiť projekty a zároveň budú študovať vzduchové, vodné a octové druhy rakiet.

„Počas prvých štyroch dní bude 32 detí riešiť zaujímavé fyzikálne úlohy spojené s projektovým manažmentom. Budú musieť na projekt zarobiť peniaze, prezentovať ho a vykonať fyzikálne merania rôznych rakiet. Ich úlohou je čo najlepšie sa zoznámiť s meraniami a postupmi riešenia rôznych úloh. Tieto vedomosti potom využijú v piatok 12. júla pri tvorbe vlastných rakiet, kde budú počas celého dňa merať napríklad dosiahnutú výšku rakety, jej dolet alebo rýchlosť,“ vysvetlila Valovičová.

Tábor FAJN využíva inovatívne spôsoby, pomocou ktorých sa snaží vzbudiť u detí záujem o fyziku a prírodné vedy.

„Deti tu majú možnosť objavovať skryté záhady, fakty a javy z fyziky aj v obyčajnej hre,“ dodala Valovičová.

Televízia Nitrička

Forgot Password