Synagógu zaplnili dobrovoľníci z Nitrianskeho kraja

Podujatie Srdce na dlani, na ktorom sa každoročne oceňujú najaktívnejší dobrovoľníci, bolo zároveň poďakovaním takmer stovke tohtoročných dobrovoľníkov.

Foto: FB Nitrianske centrum dobrovoľníctva

V nitrianskej synagóge sa stretla verejnosť, aby poďakovala 97 dobrovoľníkom, ktorí v roku 2023 venovali svoj čas na pomoc druhým. Spomedzi všetkých dobrovoľníkov bolo počas podujatia Srdce na dlani ocenených 8 laureátov.

„Opäť sa raz ukázalo, že v našom kraji je množstvo ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a zručnosti na pomoc iným. Vypočuli sme si nádherné príbehy dobra, ktoré môžu byť inšpiráciou nám všetkým,“ uviedla Petra Veľká Hadžová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

V kategórii dobrovoľník do 18 rokov bol nominovaný Martin Sedlák, v sociálnej a zdravotnej oblasti Gabriel Dráfi a Timothy Keyes, za kultúru a umenie Svitlanu Bondarenko, v oblasti práce s deťmi a mládežou Magdaléna Hermánová, za výchovu a vzdelávanie Nina Hasprová, v oblasti ochrany životného prostredia bola nominovaná Mária Plaskoňová. Ako subjekt podporujúci dobrovoľníctvo bola nominovaná spoločnosť LB Slovakia Plastics.

Televízia Nitrička

Forgot Password