Sviatočný špeciál

Vstúpili sme do decembra a s ním pomaličky prichádzajú aj sviatky Vianoc. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský porozprával o svojich Vianociach a najkrajšom vianočnom darčeku.

Prečo sú podľa vás Vianoce jeden z najvýznamnejších kresťanských sviatkov?

Preto, lebo na Vianoce oslavujeme narodenie Ježiša Krista, najdôležitejšej osoby pre kresťanov a tiež, že Boh prišiel medzi nás v ľudskej podobe. Oslavujeme nádherné tajomstvo Božej lásky. Boh sa z lásky k nám stal človekom. Teda, toto sú dôvody, prečo Vianoce pokladáme za také nádherné a mimoriadne dôležité sviatky pre kresťanov.

Vianoce pripomínajú udalosť, ktorá sa stala pred viac ako dvetisíc rokmi, a to narodenie Ježiša Krista. Napriek tomu je to udalosť stále aktuálna. Vidíme, že Vianoce oslavujú svojim spôsobom aj neveriaci. Častokrát je to však akési povrchné aj pre veriacich. Máte nejaký recept, ako ísť viac do hĺbky?

Samozrejme, slávenie sviatkov je nevyhnutné, potrebujeme to k životu. Vždy pri slávení sviatkov jestvuje aj to povrchné: tá príjemnosť, voľný čas, stretnutia, možno práve aj dobré jedlo, darčeky. Ale aj v tomto povrchnom je už zárodok toho hlbšieho. Vianoce sú výborným časom na to, aby sme sa dostali aj k tomu hlbšiemu, uvedomili si, prečo vlastne tie darčeky dávame. Lebo hovoríme o dare Božej lásky. Boh prichádza k nám a chce, aby sa láska v našich životoch obnovovala, prehlbovala, posilňovala. Preto sú Vianoce také vzácne.

Ako prežíva Vianoce bratislavský arcibiskup?

Myslím si, že prežívam Vianoce veľmi podobne ako ich prežívajú všade inde na Slovensku. Sú to Vianoce tradičné, v spoločnosti mojich najbližších, a tým sú práve aj krásne. Pre mňa je to sestra, rehoľné sestry zo spoločenstva, ktoré pracujú u nás na ordinariáte, kňazi, ktorí tu so mnou bývajú. Potom sú to dvaja kňazi , ktorí pre okolnosti tiež nemajú už rodinných príslušníkov, a tak ich pozývame do nášho spoločenstva. Pri štedrovečernom stole si pripomíname posolstvo o narodení Ježiša Krista, potom aj s príjemným pohostením a otváraním darčekov. Nuž a potom, k mojim Vianociam, prirodzene, patrí aj slávenie pri polnočnej svätej omši v katedrále.

Hovorili ste o darčekoch. Aký bol ten najmilší vianočný darček vo vašom živote?

Vianočné darčeky sú zvlášť milé, lebo sú to vždy darčeky, kde je rozmer lásky. Totiž niekedy môžeme dostávať iba darčeky zo zdvorilosti, že sa to nejakým spôsobom patrí. Ale cez Vianoce robí vianočné darčeky krásnymi práve to, že vás má niekto rád a chce vám niečo darovať. Pamätám si, ako som sa ako malý chlapec v detstve veľmi tešil, keď som dostal elektrický vláčik. V mojom veku je asi už smiešne o tom hovoriť, ale predsa, táto spomienka mi zostala v pamäti. No a v poslednom období sú pre mňa veľkým darom ľudia, z ktorých, keď ich pozorujem pri štedrovečernom stole, cítim, že si prajú byť láskaví a ich láskavosť je pre mňa tým najkrajším darčekom.

Televízia Nitrička

Forgot Password