Svetový deň dobrosrdečnosti

Naučiť deti tolerancii a priateľskému správaniu si vyžaduje určitú zodpovednosť. Rodičom a ľuďom, ktorí pracujú s deťmi, v tom môže pomôcť Kozmo a jeho dobrodružstvá. Ide o interaktívny program, ktorý vytvorilo Centrum Slniečko spolu s kreatívnym centrom Cukru production.

„Kozmo je kozmonaut, ktorý učí deti do veku 7 až 8 rokov, ako sa stať dobrými pozemšťanmi. Učí ich, aby sa nevysmievali ostatným, napríklad za to, že sú iní alebo majú inú farbu pleti, a aby si nešuškali poza chrbát,“ zoznámila nás s knižkou jej spoluautorka Jana Pekárková.

Cieľom projektu je predchádzať v školách a škôlkach šikane či kyberšikane a učiť deti v nízkom veku komunikovať v kolektíve. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s Centrom Slniečko sa preto tento projekt rozhodol medzi deti rozšíriť pri príležitosti Svetového dňa dobrosrdečnosti.

„Myslím, že je dôležité je upozorňovať na to, že pôsobiť proti násiliu sa dá aj posilňovaním dobra v nás,“ podotkla Juliana Holá, koordinátorka ochrany detí pred násilím z ÚPSVaR.

Deti sa s Kozmom zoznámili aj vďaka rozprávkam v podaní herca Miroslava Bakuru, ktorý pôsobí v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.  Okrem iného, ako symbol Dňa dobrosrdečnosti, si mohli návštevníci podujatia v tvorivých dielňach vytvoriť či ozdobiť papierové aj perníkové srdiečka.

Za Svetový deň dobrosrdečnosti bol pred devätnástimi rokmi vyhlásený práve 13. november.

Televízia Nitrička

Forgot Password