Svetlana Síthová, štátna tajomníčka rezortu školstva navštívila Nitru

Hlavnými témami návštevy bola situácia na Orechovom dvore, rekonštrukcia na Tulipánovej a drogová prevencia.

Svetlana Síthová pôsobí ako štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nitrianska radnica uvádza, že štátnu tajomníčku počas tohtotýdňovej návštevy požiadala o podporu pri financovaní rekonštrukcie školského pavilónu Základnej školy na Tulipánovej ulici. Hodnota rekonštrukcie má byť približne 1 milión eur.

„Ide o posledný nezrekonštruovaný pavilón na tejto škole. Máme tu projekt aj právoplatné stavebné povolenie. Dotácia z ministerstva by pomohla školákom môcť zasadnúť do lavíc v úplne vynovených priestoroch,“ tvrdí mestský úrad.

Jednou z hlavných tém bola situácia na Orechovom dvore a „desegregácia“ základného školstva v meste.

Štátna tajomníčka bola v priebhu návštevy mestského úradu tiež požiadaná, aby rezort školstva prevzal záštitu nad modelom Planet Youth. Ide o islandský model prevencie, ktorý má pomáhať deťom a mládeži predchádzať patologickému správaniu, napríklad užívaniu návykových látok.

Podľa Nitrianskeho centra podpory vzdelávania patril Island koncom 90. rokov ku krajinám s najvyšším počtom adolescentov, ktorí užívali návykové látky, no v priebehu 20 rokov sa tu podarilo situáciu výrazne zvrátiť. O projekte sa v Nitre hovorilo približne pred rokom. Viceprimátor Nitry Miloslav Špoták vtedy uviedol, že „na Islande vyskúšali zamerať sa nie priamo na mladého človeka, ale na jeho najbližšie prostredie a na jeho rizikové faktory. Tie, ak sa prenastavia, môžu sa zmeniť na ochranné faktory“. Islandský model tedá nemá byť iba prevenciu užívania návykových látok u mladých, ale má priniesť zmenu spôsobu života v rodinách, komunitách a na školách.

foto: FB Mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password