Svätoplukovo kráľovstvo ožilo v celoslovenskej súťaži už štrnástykrát

Vyhlasovateľ súťaže – Základná škola kráľa Svätopluka – vyberal víťazov z 350 prác. Zúčastniť sa mohlo aj slovenské zahraničie.

foto ilustračné (pixabay.com)

Z literárnej, elektronickej a výtvarnej časti mala najväčšie zastúpenie práve posledná. Žiakov tu najviac oslovila téma Počiatky prvého písma na našom území.

Medzi prácami prevažovali maľby vodovými a temperovými farbami, kresby ceruzkou a kolorované kresby. „Objavili sa aj kompozície s využitím staroslovienskeho písma, rôzne koláže a kombinované techniky,“ informujú organizátori súťaže.

Rovnaká téma najviac zaujala aj v elektronickej časti súťaže, v ktorej žiaci okrem prezentácií zasielali aj videá, elektronické hry, elektronický kvíz alebo precízne vytvorenú webovú stránku.

„Pri písaní literárnych prác súťažiaci najčastejšie siahli po téme Obdobie života a panovania Svätopluka (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, úžitkové umenie),“ poznamenávajú organizátori. Súťažiaci, medzi ktorými sú aj pedagógovia, tento rok uprednostnili poéziu pred prózou.

Vyhlasovateľ súťaže Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre prijal najviac prác z Košického, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Spolu išlo o 350 výtvarných, elektronických a literárnych diel.

Do celoštátnej súťaže sa mohlo zapojiť aj slovenské zahraničie, čo prinieslo nárast prihlásených prác. Hodnotiaca komisia napokon ocenila spolu 41 výhercov.

Spoluorganizátorom postupovej súťaže registrovanej na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR je Dom Matice slovenskej v Nitre a partnerom Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa.

Víťazov slávnostne ocenia 28. apríla na PF UKF. Prihlásené školské výtvarné práce budú v Galérii Univerzum predstavené na vernisáži a vystavené budú do 19. mája 2023.

Televízia Nitrička

Forgot Password