Svadbujem, svadbuješ, svadbujeme

Viac civilných sobášov aj snúbenec z Kambodže. Svadobná sezóna 2019 bola naozaj pestrá.

„V Nitre vstúpilo v roku 2019 do manželského stavu 884 snúbencov, ktorí uzatvorili 442 sobášov. Po prvýkrát v histórii prevážil u snúbencov väčší záujem o civilný sobáš,“ informuje mesto Nitra.

Vybralo si ho 231 snúbeneckých párov, čo je oproti cirkevným sobášom v kostole, ktorých bolo v minulom roku 211, o dvadsať viac.

Civilný sobáš je pritom možné uzavrieť nielen v Obradnej sieni mesta Nitry, ale aj mimo úradne určenej miestnosti. Vlani túto možnosť využilo 37 párov. Museli si však priplatiť finančnou položkou v hodnote 70 eur.

Cirkevných sobášov bolo poprvýkrát v histórii Nitry menej ako civilných.
zdroj: unsplash.com

Na Zobore sa sobáše konali v penzióne Artin, v hoteli Zlatý kľúčik či v Zámku u Grófa. V Nitre- Krškanoch to bolo napríklad v hoteli Viliam Fraňo či v reštaurácii Naj. Niektoré manželstvá sa uzavreli aj v Západoslovenskej kolibe na výstavisku Agrokomplex.

Čo sa týka svadobnej sezóny, jednoznačne viedla jeseň. „Najobľúbenejším mesiacom pre organizovanie svadieb bol aj v minulom roku september. Tento mesiac si pre svoj svadobný deň zvolilo 78 snúbencov,“ konštatovala Janka Rybárová z referátu matričného úradu na Mestskom úrade v Nitre.

V Nitre sa tiež uskutočnilo niekoľko sobášov, keď jeden zo snúbencov bol občanom inej krajiny. Počas roka 2019 si svoje áno povedalo celkom 28 takýchto párov. „Manželky a manželia pochádzali zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Filipínskej republiky, Kolumbijskej republiky, Kambodžského kráľovstva, Francúzskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Ruskej federácie, Poľskej republiky, Talianskej republiky, Srbskej republiky a Spojených štátov amerických,“ dodáva mesto Nitra.

zdroj: pixabay.com

Minulý rok mohli svadobné páry využiť aj nadštandardné služby, ktoré mesto poskytuje. Ani jeden pár tak nespravil. Novinkou bolo konkrétne uzavretie sobášov aj v nedeľu alebo počas sviatkov.

Ak ste svadbu v minulom roku nestihli alebo ste sa pre ňu rozhodli napríklad dnes, určite nezabúdajte kontaktovať Matričný úrad v Nitre. K žiadosti o uzavretie manželstva je potrebné doložiť aj rodný list, preukaz totožnosti, prípadne iné povolenia či väčšiu čiastku hotovosti. Kompletné informácie nájdete na webe mesta.

Televízia Nitrička

Forgot Password