Šurany majú novú okružnú križovatku

Prestavbou pôvodnej križovatky na okružnú sa zlepšila priepustnosť križovatky.

Okružná križovatka vznikla v bode kríženia ciest II/580 Šurany – Levice, III/5801 smer Lipová – Hasičská ulica a ulica M. R. Štefánika rekonštrukciou pôvodnej križovatky.

Rekonštrukčné práce zahŕňali aj prekládku inžinierskych sietí.

Realizátorom investície pre Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bola spoločnosť Eurovia SK. Hodnota stavebných prác bola viac ako 429 000 eur. „Cieľom stavby bolo navrhnúť križovanie ciest tak, aby sa na predmetných cestách pri súčasnej intenzite dopravy zabezpečila plynulá, rýchla a bezpečná premávka a umožnilo sa rýchle dopravné prepojenie. Prestavbou pôvodnej križovatky na okružnú sa v tejto lokalite zlepšila priepustnosť križovatky,“ informovala hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková.

Rekonštrukčné práce pozostávali najmä z výstavby okružnej križovatky s odvodnením vrátane vegetačných úprav, náhradnej výsadby, vybudovania chodníkov či úpravy zelene. Prekládky inžinierskych sietí sa týkali okrem iného telefónnych káblov, verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a plynovodu. Súčasťou prác bola aj kompletná rekonštrukcia bezbariérových priechodov na chodníkoch.

Televízia Nitrička

Forgot Password