Suma minimálneho dôchodku sa v roku 2021 nemení

Od 1. januára 2021 bude suma minimálneho dôchodku určená priamo v zákona o sociálnom poistení. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení.

Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii od 1. januára 2021 bude nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude z dôvodu jeho „zakonzervovania“ poberať minimálnu penziu v nezmenenej sume.

Nová zákonná úprava od 1. januára 2021 umožňuje na určenie sumy minimálneho dôchodku hodnotiť opäť len tie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované.

To znamená, že na minimálne dôchodky priznané po 31. decembri 2020 sa bude hodnotiť obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 – započítavajú sa všetky dni dôchodkového poistenia. Od 1. januára 1993:„Započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy.“ Z cudziny sa započítavajú všetky dni dôchodkového poistenia a rátajú sa tiež dni od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dvŕšenia dôchodkového veku.

Podmienku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia naďalej nemusia spĺňať tí poberatelia, ktorým sa minimálny dôchodok bude vyplácať 31. decembra 2020.

„Uvedené znamená, že sa im bude hodnotiť naďalej celé obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 a v prípade získania obdobia dôchodkového poistenia po 31. decembri 2020, už len kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

Foto: ilustračné/pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password