Súdy po celom Slovensku museli evakuovať. Páchateľovi hrozí väzenie

Súdy po celej Slovenskej republike museli uzavrieť, zamestnanci boli nútení opustiť budovu.

Celý incident sa udial pre anonymný oznam, ktorý bol podľa krajskej policajnej hovorkyne Veroniky Slamkovej nahlásený v Trnave. Keďže však volajúci neznámy muž nešpecifikoval o aký súd ide, štátne zložky museli evakuovať všetky súdy na našom území. Podobný prípad sa stal niekoľko týždňov dozadu, kedy bola nahlásená bomba na súde, vo väznici, inokedy zas na pošte alebo v budove sociálnej poisťovne.

Bomba sa našťastie nepotvrdila. Poplašnou správou bol ovplyvnený aj súd v Nitre. Okolité ulice súdu boli uzatvorené a premávku odkláňali, kým sa nepotvrdilo, že nikomu nehrozí nebezpečenstvo.

V súvislosti s ohlásenou výbušninou na súdoch sme vykonali kontroly budov súdov v NR kraji s negatívnym výsledkom. Išlo o celoslovenskú previerku súdov,“ odkazuje Renáta Čuháková, vedúca Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ.

Tento čin – šírenie poplašnej správy sa podľa platných zákonov Slovenskej republiky trestá odňatím slobody na 2 až 5 rokov. „Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Kto správu alebo iné obdobné konanie, hoci vie, že je nepravdivé a môže vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe, Policajnému zboru inému štátnemu orgánu, alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov,“ uvádza Trestný zákon.

Občania celej republiky si na situáciu však zrejme už zvykajú. Komentáre typu: „Nepamätám sa, že by bol za to niekto potrestaný,“ alebo: „Zaujímalo by ma, koho mali dnes súdiť,“ sa ozývajú zo všetkých strán.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password