Súd pozastavil účinnosť VZN o zákaze hazardu v Nitre

Krajský súd v Nitre dočasne pozastavil účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu v Nitre.

V uznesení súdu sa píše: Z uvedených dôvodov je nesprávne a nespravodlivé, aby takéto žalobou napadnuté Všeobecne záväzné nariadenie bolo platné a účinné počas celého správneho súdneho konania. Je tiež právne neudržateľné, aby žalobou napadnuté nariadenie č. 10/2019, ktoré bolo s najväčšou pravdepodobnosťou prijaté v rozpore so zákonom, akýmkoľvek spôsobom zaväzovalo subjekty, ktorých sa priamo a/alebo nepriamo týka. Minimálne počas konania o žalobe je nežiaduce až nebezpečné, aby z takéhoto všeobecne záväzného nariadenia účinne vyplývali práva a povinnosti pre kohokoľvek, a aby takéto všeobecne záväzné nariadenie akokoľvek predčasne menilo existujúci právny a faktický stav, aby menilo práva, právom chránené záujmy a povinnosti subjektov, ktorých sa nariadenie týka, čo má a bude mat‘ vplyv na ich činnosť, fungovanie, podnikania a samotnú existenciu.

Primátor Marek Hattas vyhlásil, že rozhodnutie súdu plne rešpektuje a mesto Nitra sa bude týmto opatrením riadiť. Zároveň dodal, že ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky spolu so skupinou poslancov predloží novelu zákona o hazardných hrách. „Tá bude hovoriť o tom, že zákaz hazardu na území miest a obcí bude možný aj bez podmienky petície. V súčasnosti je nutných 30 percent podpisov oprávnených voličov, až potom môžu zákaz schváliť mestskí poslanci. Ak novelu schvália poslanci NR SR, mestám a obciam sa zásadne uľahčí schvaľovanie zákazu hazardu na svojich územiach,“ skonštatoval Hattas.

Poslanci nitrianskeho mestského zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu ešte vlani v júni na základe petície.

Petíciu podpísalo 23.082 ľudí, čo je podľa radnice viac ako 30 percent občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Nitre a majú viac ako 18 rokov. V nariadení mesto zakazuje umiestňovanie herní a kasín na celom území Nitry v hoteloch, moteloch a penziónoch. Fungovať nemôžu ani v budovách pre obchod a služby, či v objektoch určených na kultúru a na verejnú zábavu. Nariadenie okrem toho určuje v prípade herní aj zákaz ich umiestňovania v bytových domoch.

Znenie Všeobecne záväzného nariadenia neskôr napadla prokuratúra.

Prokurátor Vladimír Bezák svoj protest zdôvodnil tým, že mesto Nitra podpisy z petície fyzicky nespočítalo na všetkých 1311 hárkoch, ale iba na náhodných 51 hárkoch. Mestskí poslanci však jeho protestu v januári tohto roku nevyhoveli.

Zdroj foto: ilustračné

Televízia Nitrička

Forgot Password