Štyri školy sa zapoja do programu na zmiernenie klimatických zmien

Stredné školy z Nitrianskeho samosprávneho kraja sa zapoja do programu zameraného na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dopadu klimatických zmien.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na pondelkovom rokovaní schválilo spolufinancovanie projektov. V rámci kraja sa do výzvy Ministerstva životného prostredia SR zapojili štyri stredné školy – Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, Gymnázium v Šuranoch, Stredná odborná škola techniky a služieb v Leviciach a Gymnázium v Šahoch.

Cieľom projektov je zvýšiť odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu v rámci cieľových skupín.

Finančné prostriedky budú slúžiť na podporu zakomponovania najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych aj osvedčených postupov ako prispieť k zmierneniu klimatických zmien a ako sa pripraviť na dôsledky zmeny klímy v každodennom života do environmentálnej výchovy a vzdelávania žiakov vrátane osvety pre širokú verejnosť. „Výsledkom programu budú samotné aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizované školami,“ uvádza prerokovaný materiál.

Zdroj: Pixabay.com

Finančné prostriedky vo výške 20 až 50 tisíc eur budú poskytnuté z Nórskych fondov a rozpočtu SR, pričom spolufinancovanie NSK predstavuje päť percent z výšky oprávnených výdavkov na projekty. Dĺžka realizácie však nesmie presiahnuť 24 mesiacov a práce musia byť ukončené najneskôr 31. decembra 2023.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password