Študentský projekt z UKF zaujal aj ministra školstva

Aj tento rok sa na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy UKF v Nitre konala súťaž študentských projektov Cena Inkubátora 2020.

Projekt bol vytvorený s podporou grantu APVV-18-0257 Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov. Medzi tímami, ktoré tvorili svoje nápadité projekty na základe zadania od Lucie Spálovej, sa objavil aj jeden, ktorý zaujal nielen svojím prevedením, ale aj usilovnou tímovou prácou niekoľkých študentov katedry.

Študenti piateho ročníka KMKAR sa totiž rozhodli pomôcť maturantom, ktorí sa takisto dlhodobo vzdelávajú dištančnou formou.

Na sociálnej sieti Instagram preto vytvorili profil s názvom Zmaturuj za minútu, ktorý má slúžiť ako doplnkový materiál pri maturitnej skúške z literatúry.

Na profile je možné vo forme podcastov nájsť diela povinnej literatúry, ktoré by mal k záverečnej skúške ovládať každý maturant.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password