Študentská osobnosť akademického roka pochádza z nitrianskej univerzity

Ide o ďalší úspech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU). Osobnosť roka pochádza z Fakulty biotechnológie a potravinárstva univerzity.

zdroj foto: SPU

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. Titul môžu získať študenti 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia, alebo študenti 3. stupňa – doktorandi. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť mladé talentované a cieľavedomé slovenské osobnosti na slovenských vysokých školách. Zároveň ich predstaviť širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma i v zahraničí.

„Zámerom je motivovať ďalších študentov k osobným výkonom,“ uvádza univerzita.

Súťaž sa už tradične koná pod záštitou prezidentky SR a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Tento rok sa uskutočnil už 17. ročník projektu.

Študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2020/2021 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stal Ing. Marko Halo, PhD., z Ústavu aplikovanej biológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako vedeckovýskumný zamestnanec vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre. „Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaoberá in vitro štúdiou vplyvu prírodných látok na kvalitatívne parametre reprodukcie žrebcov,“ dodáva SPU.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password