Študentom zo zahraničia univerzita zabezpečí domácu izoláciu

Nárok na absolvovanie domácej karantény majú tí, ktorým univerzita pridelila ubytovanie v niektorom zo svojich internátov alebo zmluvných zariadení UKF.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre umožní študentom, ktorí v posledných 14 dňoch boli na území krajiny vyhlásenej za rizikovú, možnosť realizácie domácej izolácie. Ubytovaní budú v Študentskom domove Zobor.

Študenti prichádzajúci z rizikovej krajiny sú povinní sa zaregistrovať a vyplniť elektronický formulár.

„Študent nastúpi do domácej izolácie v termíne od 1. do 8. septembra 2020,“ uvádza univerzita. Ak však záujemca v rámci tohto termínu do karantény nenastúpi, po 8. septembri si ju bude musieť zabezpečiť sám. Možnosť domácej izolácie v priestoroch UKF je však poskytovaná výhradne študentom univerzity, nie ich rodinným príslušníkom.

Študenti sú pri nástupe do izolácie povinní odovzdať výsledok negatívneho RT-PCR testu z domovskej krajiny.

Test na prítomnosť ochorenia COVID-19 však nesmie byť starší ako 96 hodín.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password