Študentky Strednej zdravotníckej školy získali finančný grant

Mesto Nitra v spolupráci s organizáciou Iuventa vyhlásili projekt Mladí nitrianski filantropi 2021, do ktorého sa mohli zapojiť žiaci nitrianskych škôl.

Cieľom vzdelávacieho grantového programu je podpora kreativity mladých ľudí, ktorí chcú spraviť niečo pre svoje okolie. Aktivity, ktoré motivujú mladých ľudí na dobrovoľníctvo a filantropiu ich zároveň naučia pripravovať vlastné projekty. Súčasťou programu je aj samotná realizácia vlastných projektov, ktoré pripravili žiaci a študenti.

Žiačky a členky Žiackej školskej rady (ŽŠR) Strednej zdravotníckej školy v Nitre, Kristína Segetová z III. FL a Sára Šüttöová z III. A PS sa zapojili do výzvy a vypracovali svoj vlastný projekt – Zdravoťáci na pomoci, ktorým sa uchádzali o finančný príspevok v Nitrianskej komunitnej nadácii. So svojím nápadom uspeli a 23. 9. 2021 im bol slávnostne odovzdaný grantový šek na mestskom úrade v Nitre.

Hlavnou myšlienkou projektu je tzv. generačný dialóg – potreba zdravotníckej osvety u žiakov základných škôl a venovanie pozornosti seniorom.

„Žiačky absolvovali aj online vzdelávanie v dňoch 17. – 18.09.2021, ktoré im uľahčilo a ozrejmilo postup pri vypracovaní projektu,“ informovala o úspechu koordinátorka projektu, Lenka Matušíková.

Projekt má taktiež za cieľ zvýšiť kolektívnu spoluprácu v triedach a posilniť svoje odborné zručnosti využívané v praxi. V rámci projektu sa budú pripravovať kozmetické výrobky v školskom laboratóriu, ktoré budú slúžiť ako darčeky pre seniorov v domove dôchodcov. Svojou návštevou a obdarovaním venujú pozornosť starším ľuďom, ktorí ocenia záujem mladšej generácie.

Žiačky získali grant vo výške 400 eur, ktorý je podporený zo zdrojov Nitrianskej komunitnej nadácie.

„Žiakom na základnej škole prezentujú naše študentky preventívne aktivity zamerané na zvýšenie zdravotníckeho povedomia a prvej pomoci. U detí upriamia pozornosť na potrebu všímavosti voči starším ľuďom v našom okolí. Spolu s deťmi vyrobia pre seniorov pozdravné kartičky, ktoré im počas návštevy v domove dôchodcov odovzdajú,“ dodala Matušíková.

Televízia Nitrička

Forgot Password