Študenti z UKF sa budú môcť na svoje povolanie pripravovať vo fiktívnom cvičnom hoteli

Začiatkom novembra 2021 začne Katedra cestovného ruchu na Fakulte stredoeurópskych štúdií (FSŠ) s realizáciou nového projektu. Inovácia profesijnej prípravy budúcich odborníkov na cestovný ruch bude využívať fiktívny cvičný hotel (TRAIN-e-HOTEL).

Projekt sa realizuje na základe aktuálnych trendov v cestovnom ruchu i na stále vyššie nároky na pracovnom trhu. „Odzrkadľuje tiež prebiehajúce globalizačné procesy a udržateľný prístup k poskytovaniu služieb v podmienkach inteligentného a udržateľného cestovného ruchu 4.0,“ uviedol Norbert Beták z Katedry cestovného ruchu (KCR) na UKF.

Projekt v rámci projektu Erasmus + bude trvať tri roky a finančný grant predstavuje viac ako 147.000 eur.

Riešiteľský tím projektu pod vedením odborníkov z Katedry cestovného ruchu (KCR) Norberta Betáka, Zuzany Palenčíkovej a ďalších, budú spolupracovať s partnerskými organizáciami z Česka (Slezská univerzita v Opave), Maďarska (Panónska univerzita vo Veszpréme), Lotyšska (Sia Biznesa Augstskola Turiba v Rige) a Talianska (Universitá del Salento v Lecce).

Projekt okrem iného vytvorí aj priaznivé podmienky na zavedenie nových SMART digitálnych technológií do výchovy budúcich odborníkov v cestovnom ruchu. „Bude riešiť aj súčasné trendy udržateľného rozvoja hotelových služieb, zabezpečenie ekologického prevádzkovania hotela a inteligentné riešenia pre interkultúrnu komunikáciu v rámci medzinárodnej siete hotelov,“ doplnila Palenčíková.

Televízia Nitrička

Forgot Password