Študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy pripravujú výstavu Kvantum

Je vyústením jednotlivých semestrálnych tém z predmetov: textil, maľba, grafika a fotografia.

Študenti 3. ročníka Výtvarnej  edukácie predstavia svoje diela v Galérii Univerzum v budove Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa 8. februára o 17.00 hodine.

„Výstava vznikla z podstaty procesu v semestri, kde zadania v textile nadväzovali na niektorých aktuálnych svetových tvorcov (vyplývajúcich z jednotlivých seminárov, na základe čoho si poslucháči osvojovali proces vyjadrenia, technológiu…),“ vysvetľuje odborný garant výstavy akad. mal. Daniel Szalai. „Tieto podklady sústreďujúce sa aj na výraz a čaro materiálu viedli študentov pracovať priamo „v priestore“.“

Súčasťou výstavy sú kolektívne práce, ktoré spontánne vznikali medzi jednotlivými spolužiakmi, čím sa tvorili skupiny dvoch-troch študentov, realizujúcich jednotlivé objekty.

„Naši poslucháči si v tomto procese overovali svoje schopnosti práce v tíme, s dôrazom na vnímanie videnia toho druhého,“ pokračuje pedagóg. Veľký priestor tu dostávalo hľadanie – samotný experiment totiž nezaručuje overené výsledky, skôr je zaujímavejší kvôli procesu objavovania. „Rovnako podstatné je, že riešenia všetkých postupov vyplývali z použitých materiálov, čím vznikali asociácie, reakcia, či gesto. Nemenej dôležitým aj samotný priestor a inštalácia,“ uzatvára akad. mal. Daniel Szalai.

Výstava KVANTUM bude prístupná do 15. 3. 2023.

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password