Stráviť karanténu na internátoch UKF už nie je možné

Zahraniční študenti, ktorí majú pridelené ubytovanie v niektorom zo študentských domovov UKF, môžu karanténu absolvovať v Gabčíkove.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre viac neponúka možnosť vykonať povinnú karanténu vo svojich priestoroch. Zahraniční študenti, ktorí pricestovali z rizikových krajín, môžu pobyt stráviť v ubytovacom zariadení v Gabčíkove alebo si izoláciu zabezpečiť individuálne.

Všetky výdavky v súvislosti s pobytom hradí študent. Doprava do Gabčíkova je individuálna.

Ak si študent zvolí zariadenie v Gabčíkove, musí o tom univerzitu za účelom rezervácie ubytovania informovať minimálne 5 dní pred svojím príchodom. „V prípade, že študent nevyužije možnosť karantény v ubytovacom zariadení v Gabčíkove, je potrebné, aby ste si ju zabezpečili individuálne,“ zdôrazňuje univerzita.

Testovanie v čase izolácie je pre študentov bezplatné.

Univerzita tiež upozorňuje na to, že pri nástupe na ubytovanie v študentských domovoch UKF sú zahraniční študenti povinní preukázať sa platným COVID testom. Ten musí byť vykonaný už na Slovensku. „Zahraniční študenti, ktorí sa bez prerušenia nachádzali na území SR a nepricestovali z rizikových krajín musia pri nástupe na ubytovanie preukázať, že sa zdržiavali v SR dlhšie ako 14 dní,“ pripomína univerzita.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password