Stovky veriacich sa v Nitre zišli na celonárodnej Cyrilo-metodskej púti

Slávnostnú svätú omšu na Svätoplukovom námestí celebroval Larry James Kulick, biskup diecézy Greensburg v štáte Pensylvánia v USA, spolu s biskupmi zo Slovenska.

Vyzdvihol dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli vieru a významne prispeli i k formovaniu morálnych základov slovenského národa.

Biskup Kulick vo svojej kázni vyjadril hrdosť na svoj slovenský pôvod. „Slováci v Amerike boli známi svojou tvrdou prácou, vytrvalosťou, zmyslom pre rodinu a hlbokou vierou,“ skonštatoval. Pripomenul, že slovenskí vysťahovalci v Amerike si v časoch totalitného režimu na Slovensku veľmi dobre uvedomovali, že cirkev je prenasledovaná a ľudia nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru. Dnes sa situácia zmenila, no ľudia by nikdy nemali považovať slobodu za samozrejmosť.

„Využívajte ju správne a na správny účel. V neustále rastúcom sekulárnom svete môže zabiť kultúru, narušiť spoločnosť, rozbiť rodinu i zničiť vieru v Boha i seba samého,“ upozornil Kulick.

Cyrilo-metodská národná púť v starobylej Nitre sa v tomto roku koná pri príležitosti 1160. výročia príchodu svätého Konštantína-Cyrila a svätého Metoda na naše územie. Zároveň si pripomíname 1155. výročie uznania jazyka našich predkov za liturgický jazyk a 60. výročie založenia Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, pripomenul nitriansky biskup Viliam Judák.

Televízia Nitrička

Forgot Password