Stovky Nitranov budú voliť zo zahraničia

V sobotu nastane deň D. Obyvatelia Slovenska budú môcť demokraticky prejaviť svoju vôľu. Čakajú nás Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Sobotné parlamentné voľby budú v Nitre prebiehať v 71 volebných okrskoch. K včerajšiemu dňu bolo v zozname zapísaných 65 646 oprávnených voličov. Prvýkrát si priamu voľbu odskúša aj 631 prvovoličov. Do 26. februára vystavili na Mestskom úrade v Nitre 1 695 hlasovacích preukazov. Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca mohli voliči o preukaz požiadať do piatku 28. februára v klientskom centre na mestskom úrade.

V Nitre evidujú viac ako 800 žiadostí o voľbu zo zahraničia.

„O možnosť voliť poštou tento rok požiadalo 847 Nitranov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta, ale zdržiavajú sa v zahraničí,“ uviedla zástupkyňa prednostu Ivana Buranská. Najviac žiadostí prišlo z Českej republiky, Nemecka, ale i Japonska, Izraelu, Guatemaly, Libanonu, či USA. „Od väčšiny občanov už prišli naspäť aj  obálky s vloženým hlasovacím lístkom,“ informuje Buranská.

Vybraní občania môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať aj o voľbu do prenosnej volebnej schránky.

Toto právo majú tí, ktorí sa najmä zo zdravotných dôvodov nemôžu osobne dostaviť do volebnej miestnosti. Možnosť hlasovať do prenosnej urny podľa Ľudmily Synakovej z odboru komunikácie do štvrtka využilo 198 občanov. „Mesto Nitra eviduje žiadosti o možnosť voľby do prenosnej schránky v Zariadeniach pre seniorov Borinka, Viničky, Nitrava, na Jánskeho ulici, v Dome opatrovateľskej služby na Ulici Janka Kráľa, vo Fakultnej  nemocnici, v Nemocnici sv. Svorada Zobor, v Ústavoch na výkon väzby na Vašinovej ulici a na Cintorínskej ulici.,“ uzatvára Synaková.

Požiadať o voľbu do prenosnej urny je možné aj v deň konania volieb.

Občania Slovenska si v sobotu 29. februára budú voliť 150 poslancov, ktorí na ďalšie štyri roky zasadnú do parlamentu. Kandiduje 25 politických strán. Volič si vyberie jednu stranu, ktorej chce dať svoj hlas a zakrúžkuje najviac 4 kandidátov. Právo voliť majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia vek 18 rokov.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password