Sté výročie založenia Slovenských národných slávností

Tento víkend sa konala oslava komunity Slovákov žijúcich vo Vojovodine, ktorá si pripomenula 100 rokov od založenia Slovenských národných slávností.

Delegácia z Nitry

Tejto udalosti sa v srbskom Báčskom Petrovci zúčastnila aj delegácia z Nitry. Na čele návštevy bol primátor Marek Hattas. Medzi vyslanými zástupcami mesta pod Zoborom nechýbali mestský poslanec Pavel Varga, prednosta radnice Ján Odzgan a poradca pre komunikáciu Henrich Varga.

Kultúrna spätosť Slovákov

Slávnosť, ktorá sa konala, prezentovala všetko, čo sa generáciami tunajších Slovákov zachovalo. Ide aj o kultúrnu spätosť Slovákov, ktorá sa zachovala až dodnes, aj napriek tomu, že sú vzdialení stovky kilometrov a ovplyvnení systémom štátu, v ktorom žijú.  

Partnerské mesto

Báčsky Petrovec je pre Nitru jej partnerské mesto. Práve táto spojitosť pomáha výmene informácií a skúseností medzi Nitrou a Báčskym Petrovcom. Mestá si navzájom pomáhajú, príkladom je aj pomoc srbským Slovákom so zabezpečením vyučovania na školách, ktorú v minulosti potrebovali. Mesto im preto pomohlo zaštítiť materiálne i technické zabezpečenie.

Okrem hmotných vecí funguje aj kultúrna výmena. Slováci zo Srbska k nám chodia študovať a neskôr majú pracovné uplatnenie.

„S Báčskym Petrovcom udržiavame veľmi intenzívne vzťahy, ktoré budeme ďalej rozvíjať. Bola to moja prvá návšteva Vojvodiny a musím povedať, že vrelé prijatie našimi krajanmi z Dolnej zeme bolo krásne a dojímavé,“ poznamenal primátor mesta Marek Hattas, „O Slovákoch zo Srbska som sa dozvedel ako pätnásťročný od rovesníka z Petrovca, ktorý bol v Nitre na študijnom pobyte. Dodnes považujem za fascinujúce, že stovky kilometrov za našimi hranicami žije hrdá komunita, ktorá si už takmer tristo rokov udržiava tradície, zvyky a samozrejme slovenskú reč.“

„S prednostkou obecného úradu sme počas troch dní otvorili rôzne témy a jednoznačne môžem povedať, že prispejeme k udržiavaniu a ďalšiemu rozvoju komunity dolnozemských Slovákov,“ uviedol prednosta radnice Ján Odzgan.

 Uvedenie Kafkovho Procesu

Nitrianska delegácia sa popri oficiálnom programe stretla aj s umelcami z divadla VHV. Tí v najbližších dňoch chystajú uvedenie inscenácie Kafkovho Procesu.

Ako uviedol nitriansky primátor, stretli sa aj so slovenským režisérom Petrom Butkom, ktorý istý čas pôsobil aj v nitrianskom Starom divadle Karola Spišáka. „On a jeho tím robia skvelú prácu pre kultúrnu obec vo Vojvodine. Bavili sme sa o tom, že by sme ich radi uvideli aj u nás v Nitre,“ dokončil primátor Nitry Marek Hattas.

Účasť primára onkologického oddelenia

Súčasťou tohtoročnej návštevy bol aj doktor Fakultnej nemocnice v Nitre Juraja Detvaya, ktorý prijal pozvanie krajinnej poslankyne Tatiany Vujačič. Zaujal tak svojou prednáškou pred odborným publikom.

Televízia Nitrička

Forgot Password