Štátny tajomník rezortu školstva navštívil UKF

Po stretnutí s vedením školy sa zástupcovia ministerstva zaujímali o excelentný výskum na UKF či prípravu budúcich učiteľov.

Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre 14. marca 2023 navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera. Prišiel v sprievode členov svojho tímu. Hostí z rezortu školstva na pôde univerzity privítal rektor UKF Libor Vozár, ktorý im zároveň predstavil ďalších členov vedenia UKF a oblasti ich pôsobenia.

Štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera v úvode povedal, že chce zmeniť retóriku a hovoriť o dôležitých veciach v spoločnosti pozitívne.

Spolu s členmi svojho tímu absolvuje sériu stretnutí so zástupcami všetkých slovenských verejných vysokých škôl, pričom ich zaujíma všetko dobré a pozitívne, čo naše vysoké školy ponúkajú, ale aj problémy, ktoré potrebujú riešiť v súčinnosti s rezortom školstva.

„Keďže mám v gescii vysoké školy, chcem pozitívne hovoriť o slovenskom vysokom školstve, o príkladoch dobrej praxe, o tom, čo naše vysoké školy naozaj robia na svetovej a medzinárodnej úrovni. Aby sme mladým ľuďom mohli povedať, že sa oplatí zostať študovať a žiť na Slovensku,“ doplnil Zsembera.

Ako uviedol Zsembera, nie je všetko ružové a ideálne ani u nás, ale ani v cudzine.

Zahraničné univerzity a vysoké školy možno našich uchádzačov motivujú ísť za lepšou infraštruktúrou, ale mnohokrát nie aj za lepšími podmienkami či kvalitou. V mnohom sú naše vysoké školy porovnateľné so zahraničnými, neraz ich aj kvalitou odborov prevyšujú.

Aktuálne na ministerstve školstva riešia agendu bezpečnosti na vysokých školách, ktorú zo strany MŠVVaM SR podporia v tomto roku zabezpečením bezpečnostných auditov. Vítajú pritom prebiehajúce aktivity samotných vysokých škôl, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti na ich pôde. Ako Róbert Zsembera zdôraznil: „Tragické udalosti z decembra minulého roka nám ukázali, že téma duševného zdravia bude v prostredí všetkých stupňov škôl čoraz viacej prítomnou a bude neskutočne potrebné ju riešiť“.

V súvislosti s procesom akreditácie štátny tajomník zablahoželal našej univerzite k nedávnemu získaniu inštitucionálnej akreditácie.

Pripomenul, že rezort školstva pripravuje v tomto smere legislatívne návrhy, ktoré by odblokovali nešťastne zákonne zavedenú úpravu nemožnosti akreditovať študijné programy, pokým vysoká škola nemá inštitucionálnu akreditáciu. Druhou významnou oblasťou riešenia budú inaugurácie a habilitácie, kde prechodné ustanovenie ministerstvo predĺži až do roku 2026.

Štátny tajomník UKF škole rovnako zagratuloval aj k účasti v konzorciu s UMB v Banskej Bystrici, poprial veľa síl v realizácii projektu a zo strany ministerstva školstva prisľúbil pomoc.

Rezort pripravuje aj veľkú novelu Zákona o vysokých školách, ktorá je zatiaľ vo fáze spracovávania pripomienok od reprezentácií vysokých škôl a ostatných inštitúcií, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do vysokoškolskej politiky. Zámerom ministerstva školstva je dosiahnutie väčšej autonómnosti vysokoškolského prostredia s tým, že drvivá väčšina kompetencií by prešla na vysoké školy. Plánuje sa tiež vytvorenie novej metodiky financovania školstva, platná bude už v roku 2025.

Zdroj foto: Oddelenie médií UKF

Televízia Nitrička

Forgot Password