Štatistický úrad zisťuje údaje pre štatistiku rodinných účtov

Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných 308 samospráva, medzi nimi aj Nitra.

Štatistický úrad SR (ŠÚ) pravidelne prieskumom zisťuje údaje o rodinných účtoch. Cieľom prieskumu je získanie informácií o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. „Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima,“ uvádza sa v materiáli od ŠÚ.

Zisťovanie bude prebiehať od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022.

V priebehu tohto obdobia vybrané domácnosti aj v Nitre navštívi zamestnanec ŠÚ, ktorý sa preukáže osobitným poverením. „Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezvereňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,“ dopĺňa ŠÚ. Zamestnanci úradu sú viazané mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri práci dozvedia. Zisťovanie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z.

foto ilustračná (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password