Staré divadlo sa do svojich priestorov stále nevrátilo, zostáva v Močenku

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre sa do polovice augusta nevrátilo do svojich priestorov a jeho rekonštrukcia naďalej pokračuje.

Riaditeľ divadla Martin Kusenda v júni tohto roka avizoval, že v prípade neukončenia rekonštrukcie do 15. augusta podá podnet na príslušné orgány vo veci prešetrenia postupov pri realizácii diela. „Najvyšší kontrolný úrad vraj v tomto nie je ten správny adresát. Preto som požiadal príslušný odbor Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) o oficiálne stanovisko k dĺžke rekonštrukcie,“ informoval Kusenda.

Rekonštrukcia divadla sa začala v decembri 2019 a mala trvať rok. Termín jej ukončenia sa posúval pre pandemické opatrenia, ale aj povinnú byrokraciu, skonštatoval Kusenda.

V júni tohto roka Kusenda písomne vyzval objednávateľa rekonštrukčných prác NSK, aby zabezpečil návrat divadla do pôvodných priestorov do 15. augusta. Zároveň avizoval, že v opačnom prípade dá podnet na kontrolné orgány. „Evidentne sa podcenila rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v kombinácii s divadlom,“ povedal Kusenda. Podľa jeho vyjadrenia divadlo do procesu nemôže nijako zasiahnuť a on ako riaditeľ nemá žiadnu právomoc oficiálne ovplyvňovať celý proces. Začiatkom apríla 2020 sa divadlo presťahovalo do náhradných priestorov, ktoré našlo v Kultúrnom dome v Močenku. Administratíva divadla sa sťahovala do priestorov bývalej zubnej ambulancie odbornej školy na Cabajskej ulici, kompletné dekorácie divadla sú umiestnené v Kráľovej nad Váhom. Riaditeľ pripomína, že všetky náklady na sťahovanie a prenájmy znáša divadlo, zvýšené náklady na dochádzanie do práce si herci hradia z vlastných zdrojov.

Podľa hovorkyne predsedu NSK Oľgy Prekopovej boli rekonštrukčné práce niekoľkokrát prerušené z dôvodu rešpektovania všetkých protipandemických opatrení.

„Zhotoviteľ riešil okrem iného aj požiadavky krajského pamiatkového úradu, ktorý sa vyjadroval k všetkým pamiatkovo chráneným prvkom nachádzajúcim sa v budove divadla ako národnej kultúrnej pamiatky,“ povedala. Celková cena stavebných prác bola vysúťažená v procese verejného obstarávania vo výške 1.147.145 eur s DPH. Finančné prostriedky určené na realizáciu stavby boli v procese realizácie zvýšené o 9,7 percenta, čo predstavuje sumu 111.000 eur. „Keďže ide o komplikovanú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky, prišlo v procese realizácie k úprave projektu a nutnosti vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte a projektovej dokumentácii,“ zdôvodnila zvýšenie rozpočtu Prekopová.

Televízia Nitrička

Forgot Password