Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre predstavuje výtvarné dielo Fera Palušku

V priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre prebieha od 4.septembra 2019 vernisáž výstavy INTROSPECTION zo zbierky Fera Palušku.

Na organizácii výstavy sa podieľajú Galéria Foyer a Umelecká beseda slovenská. Kurátorkou výstavy je Marta Hučková Kocianová, ktorá spolu s hercom Michalom Kalafutom, členom hereckého súboru Starého divadla Karola Spišáka, výstavu otvorila. Michal Kalafut na otvorení zastupoval riaditeľa Starého divadla Martina Kusendu, privítal autora výstavy a požiadal Martu Hučkovú Kocianovú, aby zúčastneným podrobnejšie priblížila osobu a výtvarnú tvorbu umelca.

Autor sa k výtvarnej tvorbe dostal pozvoľna. Rád kreslil a maľoval. Oslovila ho tvorba regionálneho maliara Mareka Gellena z Rybníka nad Hronom, ktorý sa stal jeho prvým pedagógom. Dvadsaťročný začal spoznávať techniku kresby a maľby. Svoje danosti neskôr rozvíjal na Univerzite tretieho veku na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici. „Jeho tvorba je širokospektrálna, zahrňuje klasickú olejomaľbu, veľkoplošnú abstrakciu v technike akryl, akvarelovú tvorbu a perokresbu. Na súčasnej výstave sa predstavuje dielami v duchu abstraktného expresionizmu. V jeho tvorbe prevláda spontánnosť a dominantnou je výbušná sýta farebnosť,“ povedala kurátorka výstavy Marta Hučková Kocianová.

Samotný autor k aktuálnej výstave a k jeho plánom do budúcna uviedol: „Obrazy, ktoré tu vystavujem sú z posledných troch rokov. Mám takýchto abstraktných obrazov ešte viac, ale snažil som sa vybrať taký súbor, aby to spolu ladilo. Od novembra, kedy oslávim 65 rokov, začína súbor ďalších výstav, ktoré budú prierezom zhruba tridsiatich rokov. Výstavy sa budú konať v Bratislave, v Banskej Bystrici, Levickej synagóge a v iných mestách.“  

Autor vystavuje prevažne individuálne a tiež na kolektívnych výstavách realizovaných najstarším umeleckým spolkom na Slovensku – Umeleckou besedou slovenskou.

Výstava tohto jubilujúceho autora, ktorý sa narodil v roku 1954 v Leviciach, potrvá v nitrianskom Starom divadle Karola Spišáka do 25. septembra 2019.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password