Stánok na Svätoplukovom námestí dostane nové využitie

Ide o jeden zo spôsobov, ako oživiť pešiu zónu a Svätoplukovo námestie.

Opustený novinový stánok na Svätoplukovom námestí v Nitre by mohol v budúcnosti ponúkať kávu, občerstvenie a doplnkový sortiment. Ide o jeden zo spôsobov, ktorými sa nitrianska radnica snaží oživiť pešiu zónu a námestie v blízkosti Divadla Andreja Bagara. „Mesto ho prenajme spolu s pozemkom pod ním. Vzniknúť tak môže obchodný priestor zameraný na poskytovanie služieb alebo predaj tovaru,“ uvádza radnica.

Záujemcovia o prenájom sa môžu hlásiť do 25. februára.

Víťaza obchodno-verejnej súťaže vyberie hodnotiaca komisia. Prihliadať bude na ideu využitia objektu a jeho okolia (60 %) a navrhovanú cenu nájomného za m2/rok (40 %).

Stánok je napojený na elektrinu, verejný vodovod, plyn a kanalizácia nie sú napojené. Dodávku energií, likvidáciu odpadu, zariadenie a vybavenie stánku nevyhnutné na fungovanie prevádzky je víťazný navrhovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady spolu so všetkými potrebnými povoleniami a súhlasmi úradov. „V zmysle vyjadrenia Útvaru hlavného architekta na objekte nie sú prípustné žiadne stavebné úpravy súvisiace s rozširovaním pôdorysu, prístavby, alebo nadstavby zmenou architektonického vzhľadu. Akékoľvek stavebné úpravy musia byť schválené útvarom hlavného architekta,“ informuje magistrát prostredníctvom oficiálnej výzvy. Navrhovateľom sa odporúča, aby si stánok obhliadli a získali tak prehľad o skutočnom stave nehnuteľnosti. 

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password