Stane sa Nitra ďalším Európskym hlavným mestom kultúry?

Európske hlavné mestá kultúry sú jedným z najuznávanejších projektov EÚ. Projekt iniciovala v roku 1985 vtedajšia grécka ministerka kultúry Melina Mercouriová. V roku 2026 bude titul Európskeho hlavného mesta putovať opäť na Slovensko. Poputuje do Nitry?

Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) prináša so sebou množstvo príležitostí. Víťazné mestá majú možnosť stať sa centrom kultúrneho života v celej Európe a zlepšiť kvalitu života v danom meste pomocou kultúry a umenia.

Obyvatelia týchto miest sa svojou účasťou na aktivitách mesta spolupodieľajú na rozvoji kultúry a naštartovaniu spoločenského či ekonomického rozvoja.

Tento projekt je prínosom pre všetkých Európanov, pretože poukazuje na kultúrne bohatstvo a rôznorodosť európskej kultúry. Prináša čerstvý pohľad na našu spoločnú históriu a podporuje vzájomné porozumenie. Univerzálny jazyk kreativity otvára Európu kultúram z celého sveta a umožňuje im, aby Európu videli ako živý organizmus.

Mesto Nitra sa o titul EHMK uchádzalo už v roku 2013, kedy titul získalo mesto Košice, ako historicky prvé slovenské mesto. Iniciatíva tímu Nitra 2026 sa snaží o to, aby sa ďalším Európskym hlavným mestom kultúry stala práve Nitra: „Projekt EHMK vnímame ako obrovskú príležitosť na posilnenie postavenia kultúry a kreatívneho priemyslu v meste, na našu prezentáciu v európskom priestore, no tiež na otváranie ťažkých tém smerom k nám samým – Nitrančanom.“

Zdroj: nitra2026.eu

Medzi novinky z oblasti prezentácie umeleckej a kultúrnej sféry patrí aj Nitra 2026 Podcast, ktorý bude každé 2 týždne prinášať rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí pochádzajú z Nitry. Hosťom prvého dielu je hudobníčka Katarína Kubošiová, ktorá vystupuje pod menom Katarzia. Zaujímavosťou je, že speváčka je dcérou dlhoročnej hviezdy nitrianskeho Divadla Andreja Bagara – Evy Pavlíkovej.

Forgot Password