Sťahovanie prístrojov v nitrianskej nemocnici čiastočne obmedzí CT vyšetrenia

V nitrianskej fakultnej nemocnici dôjde od 19. do 28. júna k plánovanému sťahovaniu CT prístrojov externého poskytovateľa rádiologicko-diagnostických služieb.

Vedenie nemocnice preto upozorňuje na to, že v tomto období dôjde k čiastočnému obmedzeniu týchto služieb.

„Externý prevádzkovateľ bude v rámci Nitry túto službu zabezpečovať na ďalších svojich dvoch pracoviskách v čase od 7.00 h do 21.00 h,“ uviedla fakultná nemocnica (FN).

Vedenie nitrianskej FN zároveň uviedlo, že akútne stavy budú zabezpečované prostredníctvom krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby v nepretržitom 24-hodinovom režime v dohodnutých zdravotníckych zariadeniach.

„Poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme vo FN nebude žiadnym iným spôsobom obmedzené,“ zdôraznilo vedenie nemocnice.

Na spoločnom koordinačnom stretnutí sa situáciou zaoberali okrem pracovníkov nitrianskej FN aj zástupcovia ďalších zdravotníckych zariadení v Nitrianskom kraji, zástupkyňa Krajského operačného strediska a externý súkromný majiteľ rádiologicko-diagnostických služieb.

Cieľom bolo stanoviť medicínsky najefektívnejšie riešenie situácie. Pripomíname, že v júli tohto roku bude inštalované a spustené do prevádzky vlastné nové CT pracovisko. Od tohto okamihu budú k dispozícii dve moderné CT pracoviská,“ doplnilo vedenie nitrianskej nemocnice.

Foto ilustračné: Freepik.com

Televízia Nitrička

Forgot Password