SPU zorganizovala zbierku pre deti zo sociálne slabších pomerov

Zbierka sa uskutočnila 20. septembra a v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku Nitra vyzbierali počas štyroch dní školské pomôcky, ktoré potešia mnoho detí.

(zdroj: TASR) „Všetky deti majú mať rovnakú šancu na vzdelanie. Pomôžme spoločne vytvoriť pre ne prostredie, ktoré ich motivuje, a v ktorom im nebude chýbať ani ceruzka, pero, zošit či školská taška.,“ týmto heslom sa riadia žiaci i zamestnanci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí zorganizovali zbierku pre deti z rodín v núdzi.

Do zbierky sa zapojili jednotlivé fakulty, pracoviská, najmä Vydavateľstvo SPU, ale aj Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre, zamestnanci, jednotlivci i študenti.

Medzi vyzbieranými pomôckami boli najmä zošity, písacie potreby či školské tašky.

Organizačne sa na akcii podieľali pracovníci útvaru univerzitných služieb, ktorí zároveň aj osobne doručia vyzbierané veci do priestorov občianskeho združenia Podaj mi ruku. „Univerzita sa chce touto aktivitou podieľať na tom, aby mali všetky deti rovnakú šancu na vzdelanie,“ skonštatovala hovorkyňa univerzity, Renáta Chosraviová.

Televízia Nitrička

Forgot Password