SPU získala grant na zlepšenie znehodnotených ekosystémov mokradí

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre v spolupráci s ďalšími partnermi získala finančnú podporu na obnovu znehodnotených mokradí.

Partnermi projektu sú Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta a občianske združenie Zelené dedičstvo – Zöld örökség. „Projekt Zlepšenie stavu mokrade národnej prírodnej rezervácie Klátovské rameno je financovaný z nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška celkových oprávnených výdavkov projektu je 936.657 eur, z čoho projektový grant je vo výške 888.503 eur,“ informovala hovorkyňa SPU, Renáta Chosraviová.

Cieľom projektu je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí adaptovaním sa na zmenu klímy.

Realizátori projektu chcú dosiahnuť zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Klátovské rameno je národná prírodná rezervácia s mimoriadne čistou vodou, kde sa vyskytujú vzácne rastliny a živočíchy. Postupne sa zmenil prítok z Malého Dunaja a pôvodné lesy s výskytom topoľov, vŕb a jelší sa menia náletmi nepôvodných drevín.

„Samotné vody v ramene sú zanášané a voda stráca cirkuláciu, znížili sa aj podzemné vývery vody. Rameno potrebuje revitalizáciu kontrolovanú Štátnou ochranou prírody SR na zachovanie podmienok pôvodného stavu územia prírodnej rezervácie,“ informuje SPU. Zásahy budú zamerané na prúdenie a hĺbku vody, stav biotopov a vytvorenie podmienok, ktoré budú vhodné pre ochrancov prírody.

Televízia Nitrička

Forgot Password