SPU získala finančné zdroje na pokračovanie aktivít v aliancii INVEST

Iniciatíva Európskej univerzity poskytuje podporu alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorých cieľom je spájanie novej generácie Európanov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

Študenti môžu študovať a pracovať v rôznych európskych krajinách, v rôznych jazykoch a v rôznych sektoroch a akademických disciplínach. Vďaka týmto alianciám môžu získať titul kombináciou štúdia vo viacerých európskych krajinách, čo prispieva k medzinárodnej konkurencieschopnosti vysokoškolských inštitúcií v Európe.

Iniciatíva Európskej univerzity je tiež jedným z pilierov budovania Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Vyhodnotenie výzvy, ktoré oznámila Európska komisia, prinieslo sedem nových aliancií Európskych univerzít a väčší počet už existujúcich aliancií, ktoré týmto spôsobom získali dodatočné financovanie.

Do celkového počtu 50 aliancií je aktuálne zapojených viac ako 430 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 35 krajinách.

Patria sem všetky členské štáty EÚ, Island, Nórsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko.

Na jeseň tohto roka Európska komisia zverejní ďalšiu výzvu za účelom dosiahnuť cieľ Európskej stratégie pre univerzity, ktorým je do polovice roka 2024 rozšíriť počet aliancií európskych univerzít na minimálne 60 s viac ako 500 univerzitami.

Televízia Nitrička

Forgot Password